Matematikai relatív számítási hibák – Relatív hibák

A  konvergenciatényezők tényleges értékei (relatív hibák) a számítás befejezése után az Info ablakban megjelennek:


• E(U): az elmozdulás konvergencia relatív hibája (nemlineáris analízis)
• E(P): Az erő konvergencia relatív hibája
• E(W): A munka konvergencia relatív hibája
• E(ER): az egyenletrendszer kondícionáltsága


A relatív hibaértékekből nem lehet következtetéseket levonni a „pontos” értékektől való esetleges eltérésre, mivel a „pontos” értékek ismeretlenek. Ez csupán az egyenletrendszer megoldására használt módszerek matematikai pontosságának mértéke.

Ha a relatív hiba meghaladja az E>=10^(-5) értéket, a megfelelő érték piros színnel jelenik meg. A nagy relatív hiba instabil egyenletrendszert jelez. A számított eredmények ebben az esetben nem megbízhatóak, és nem használhatók fel további tervezésre.

A pontosság javítása #

Instabil modell

Az instabil modellek (a modell egyes részei merevtest-szerűen elmozdulhatnak – A modell szingularitásokat tartalmaz, instabil modell /hivatkozás egy másik cikkre/ ) jellemzően nagy relatív hibával rendelkeznek. Ezenkívül ezekben az esetekben „A szerkezet modellje instabilitásokat tartalmaz” hibaüzenet jelenik meg a számítás végén. A számítás relatív hibája a statikai rendszer stabilizálásával (a modell módosításával) csökkenthető.

Modell egyszerűsítés

Főleg iteratív számításoknál (pl.: nemlineáris statikus analízis, rezgés) a relatív hiba sok esetben a modell egyszerűsítésével csökkenthető.

Hálóméret

A relatív hibák számítását csak minimális mértékben befolyásolja a kiválasztott hálóméret. A matematikai megoldás pontosságának javítása érdekében szinte minden esetben a modell módosítására van szükség.

A megfelelő hálófinomságot az eredmény elfogadhatóságának ellenőrzésével (szingularitások, intenzitásváltozás) becsülhetjük meg.

Eredmények felhasználása nagy hibaértékek esetén #

A nagy hibaértékekkel (E>=10^(-5)) rendelkező számítások eredményeit „nem megbízhatónak” kell tekinteni, és nem szabad a szerkezeti elemek tervezésére felhasználni. Nagy relatív hibák olyan esetekben fogadhatók el, ha az ok ismert, és feltételezhető, hogy ennek nincs jelentős hatása a számításra.

• Rezgés alacsony modális tömegrészesedéssel

• A hibát a teljes modell szempontjából nem releváns szerkezeti elemek okozzák

Meg kell vizsgálni, hogy az érintett összetevők figyelmen kívül hagyhatók-e a számításnál.