Automatikusan generált szélterhek eltérése a szabványban foglalt értékektől

Automatikusan generált szélterhek eltérése a szabványban foglalt értékektől

Probléma leírása #

Automatikus szélteher generálás lehetőséget használva az AXISVM-ben, a generált zónák és terhek egy kissé eltérhetnek az EuroCode-ban foglalt szabályozásoktól.

Példáként vizsgáljunk meg egy szabadon álló félnyeregtetőt. A következő táblázatban láthatók a szélnyomási tényezők szabványos értékei, illetve ezen zónák elhelyezkedése.

Az EuroCode vonatkozó táblázata

Példa AXISVM-ben generált zónák elhelyezkedésére, oldalirányból támadó szélteher esetén:

Automatikusan generált szél az AXISVM-ben

Magyarázat #

Szélteher generálásnál a program tekintetbe veszi a teljes szerkezetre előírt globális nyomási tényezőt és az eredő szélteher támadáspontját, melyeket a szabvány külön rögzít az egyes zónák tényezőin felül.

Utóbbi a szabvány szerint a tető vonalának negyedében helyezkedik el, amely jól látható a következő ábrán.

Az eredő teher támadáspontja szabadon álló félnyeregtető esetén

Ahhoz, hogy a program az említett követelményeknek megfeleljen, az adott zónákat (7.6 táblázat) kiindulópontként használja, de egy kicsit eltérhet ezektől. 

Az „A” zóna két részre, „A1” és „A2” részre kerül szétosztásra, segítve ezzel azt, hogy az eredő erő elhelyezkedése megfelelő legyen. 

B zónával a program nem számol, elhanyagolja, mert az a teherelosztást még jobban befolyásolná.

Konklúzió

Az említett módszer azt eredményezi, hogy a szélteher globális eredőjének támadáspontja az előírt helyen lesz és a globális értéke is megfelelő. Ennek következményeként a nyomási tényezők zónánként eltérhetnek a szabványban foglalt értékektől.

Lokális elemeknél (peremek, alátámasztó szelemenek) kiegészítő vizsgálatok elvégzésére lehet szükség.