Hálógenerálás vonalelemekhez

Hálóparaméterek #

A felosztást a ‘Háló’ fülön elérhető ‘Hálógenerálás vonalelemekre’ opcióval lehet elvégezni Az elemek kijelölése után a következő feltételeket lehet megadni: 

 • Maximális eltérés a körívtől: A háló olyan sűrűségű lesz, hogy a húrmagasság a hálóvonal és az ív között ne haladja meg az itt megadott értéket.
 • Legnagyobb elemméret: A háló vonalainak hossza ne haladja meg az itt megadott értéket.
 • N részre osztás: A vonalelemet az itt megadott számú egyforma szakaszra osztja.
 • Szög szerint: Egy hálóvonalhoz tartozó középponti szög nem haladja meg az itt megadott értéket.

Gerendák hálózása #

A rúd véges elemeknek két csomópontja van, egy a kezdő és egy a végpontban. A számításkor az elmozdulási és igénybevételi eredmények először erre a két csomópontra kerülnek kiszámításra. Egy ilyen elem viszont szét van bontva legalább 10 további, különálló szakaszra közbenső pontok segítségével. Ezek a pontok azonban nem véges elem csomópontok, kizárólag az eredmény felírására szolgálnak. A rájuk kapott értékek a rúd végpontjain kapott eredmények és a rúdon elhelyezett erők függvényében kerülnek kiszámításra. Így elég részletes, sok pontban meghatározott igénybevételi és elmozdulási ábrákat lehet létrehozni viszonylag kis számítási igény mellett. 

Ezért általában kis elmozdulások esetén nincs is szükség a rúdelemek felbontására, az eredmény anélkül is elég részletes lesz. A rúdelemek felbontására nagy elmozdulások esetén, illetve kihajlás vagy rezgésvizsgálatnál van szükség a fent leírttól eltérő számítási módszerek miatt. 

Az alábbiakban összefoglalva látható, hogy milyen esetekben érdemes felbontani a gerendákat:

 • Nincs szükség felbontásra:
  • Lineáris számítás
 • Meg kell vizsgálni az elmozdulások mértékét:
  • Anyagi nemlinearitás
  • Geometriai nemlinearitás
 • Szükség van elemfelbontásra
  • Kihajlásvizsgálat
  • Rezgésvizsgálat

Bordák hálózása #

A bordák abban különböznek az általános gerendáktól, hogy nem elhanyagolható bennük a nyírási alakváltozás. Ezért a program egy másik véges elem típust használ, amely már képes figyelembe venni ezt a hatást. Ez a véges elem összesen három csomópontból áll, viszont az a hátránya, hogy nem lehetséges rá a közbenső eredmények felírása, úgy, mint egy gerendára. Az eredmények tehát csak három pontban lesznek kiszámolva. A pontos eredmények számításának érdekében ezeket az elemeket manuálisan fel kell osztani több részre.

Amennyiben egy borda egy felületben található, vagy kapcsolati elemekkel van összekötve vele, akkor a vonalmenti hálózás automatikusan létrejön a felület hálózását követően. Amikor egy bordaelem nem kapcsolódik felülethez, a hálózást manuálisan kell elvégezni. 

Felület élek #

A gerendákon és bordákon kívül meg lehet határozni vonalmenti hálót tartományok csatlakozási élei mentén is, így lokálisan sűrítve azok hálózását. 

Forrrás: https://www.ingware.com/