IFC kapcsolat

AxisVM IFC kapcsolat #

Az IFC (Industry Foundation Classes) egy, az építőiparban az épületek digitális leírására használt nyílt szabvány.
Más néven BIM (Building Information Modelling) is ismert a szakemberek körében.

Logikai épületszerkezeteket (pl.: falak, födémek, nyílások) és a hozzájuk kapcsolódó tulajdonságokat (pl.: anyag, keresztmetszet) foglalja magába. Az IFC fájlok segítségével a szerkezetet leíró komplex adatok közvetíthetők különböző szoftverek között.

Az IFC formátumot számos szoftver támogatja. Alkalmazási területei többek között a 2d/3d CAD, a statikai és energiaelemzés, valamint a mennyiségek vagy költségek meghatározása.

AxisVM IMPORT #

Az AxisVM támogatja az IFC-fájlok importálását/exportálását a 2.0-tól a 2×4-es verzióig (jelenlegi verzió, más néven IFC4). Az IFC-fájlok a Fájl / Importálás menün keresztül importálhatók.

Abban az esetben, ha az IFC fájl nem jelenik meg, módosítani kell a fájl típusát (lenyíló menü az ablak alján).

Az importálási párbeszéd ablakon több lehetőség is választható.

tg_2017 02 14--hu_023

Ha egy IFC-modellt az aktuális modellbe importáltunk, lehetőség van annak frissítésére,  a változtatások követésével . A módosítások egy további ablakban lesznek dokumentálva.

Változások automatikus észlelése: Ez a funkció listázza az új, módosított és törölt objektumokat az IFC fájlok frissítésekor.
Minden változtatás jóváhagyható vagy figyelmen kívül hagyható. A listában egy elemre kattintva, megtekinthető az elem az aktuális modellen belül.


Objektumok szűrése: a felhasználó különböző szempontok szerint választhat elemeket.

Az IFC 2×4 (jelenlegi verzió) formátumú fájlok tartalmazhatják a terhek, támaszok és kapcsolatok, valamint egyéb szerkezeti elemek meghatározását. Ebben az esetben a Betöltési módnál a Statikai váz opció elérhető a fájl olvasásához.

A fájl importálása után az építészeti modell megjelenik az AxisVM-ben.

Az egyes komponensek típusonként más színnel vannak jelölve:

Fal (függőleges felület), barna
Födém (vízszintes felület), zöld
Oszlop (függőleges vonal), kék
Gerenda (vízszintes vonal), sárga
A Gyorkapcsolók (jobbra lent) átkapcsolja az építészeti modell vonalainak és csomópontjainak  láthatóságát és/vagy érzékelés funkcióját.
Az egyes objektumcsoportok láthatósága és érzékelhetősége az IFC-modellben a Fóliakezelő segítségével aktiválható vagy deaktiválható.

STATIKAI MODELL #


Az „Építész Modell” funkció („Elemek” fül) statikai modell generálására szolgál az IFC adatok alapján.

AUTOMATIKUS LÉTREHOZÁS #

Először kiválasztjuk a szerkeszteni kívánt építészeti modell elemeit.

A statikai váz a kiválasztott rétegelemekből jön létre. Az oszlopok a tengelyükre, a falak, a födémek és a tetők a középsíkjukra lesznek modellezve. A statikai váz csomópontjai és vonalai az AxisVM modell részévé válnak és függetlenek a háttérrétegtől.

A kívánt elemek kiválasztása és a „Tovább” gomb megnyomása után meghatározhatjuk az elemek tulajdonságait.

A tulajdonságok mindegyik szerkezeti elemhez függetlenül vannak hozzárendelve. Az alkotóelem vastagsága (felületelemeknél) vagy keresztmetszete (vonalelemeknél) átvehető az építészeti modellből („auto”), vagy manuálisan is beállítható.

Ha egy-egy szerkezeti elemhez különböző tulajdonságokat kívánunk hozzárendelni, akkor azt több lépésben is megtehetjük, az egyező tulajdonságú elemek kiválasztásával. Alternatív megoldásként a tulajdonságok először egységesen beállíthatók, majd az AxisVM modellben módosíthatók.

A szerkezeti elemek összes szükséges tulajdonságának hozzárendelése után létrejön egy AxisVM modell.

Az IFC adatokból automatikusan generált modell ugyanazokat az elemeket használja, mint egy teljes egészében az AxisVM-ben felépített modell. A modell kiegészítésére és módosítására ugyanazok az eljárások érvényesek.

AZ OBJEKTUMOK TULAJDONSÁGAINAK MANUÁLIS HOZZÁRENDELÉSE #

Az ifc import során nem minden adatból lehetséges a statikai váz egyértelmű meghatározása. Az olyan elemek esetén, melyeknél az automatikus felismerő algoritmus nem talált megoldást, a képernyőre való kirajzolás szaggatott vonallal történik. 

IMPORTÁLÁS UTÁNI MÓDOSÍTÁSOK #

Az építészeti adatok importálása és a statikai modell generálása után a felhasználónak többféle lehetősége van arra, hogy statikai modellt kiegészítse, módosítsa. 

Az alábbiakban bemutatunk néhány tipikus különbséget az építészeti és statikai modellek között.

A modellezéshez használt szoftvertől és eljárásoktól függően további eltérések adódhatnak az IFC modell és a számításhoz használt statikai váz között. Az automatikusan generált modellt minden esetben a mérnöknek ellenőriznie és ha szükséges, módosítania kell. A beállítás általában kevesebb erőfeszítést igényel, mint a szerkezet kézi modellezése.

FAL/FÖLD CSATLAKOZÁSA #

A beviteli módtól függően előfordulhat, hogy a falak a födém fölé nyúlik. A fal felső szélét úgy kell korrigálni, hogy a két elem tengelyei kapcsolódjanak, és így figyelembe lehessen venni a fal és a födém közötti statikai viszonyt.

RÉSZLETEK ÉS MODELL-EGYSZERŰSÍTÉS #

Sok esetben az építészeti modell túl részletes a statikai elemzéshez (pl.: az elemek kisebb eltolódása). A statikus modellt ezeken a pontokon egyszerűsíteni kell a későbbi módosítások egyszerűsítése, a számítási idő optimalizálása, valamint az eredmény-elemzés megkönnyítésének érdekében.

FALSAROK #

A beviteli módtól függően a falsarkok megfelelően csatlakoztathatók (bal oldali kép, alsó falak), vagy rés lehet közöttük (bal oldali kép, felső falak).Ez a beviteli módtól függ, és a statikus modellben korrigálható.

ÁTFEDŐ FÖDÉMEK #

Lépcsőzetes födémek létrehozása a födémek átfedését eredményezheti. Az ilyen átfedés nem megengedett a statikai modellben.Általánosságban elmondható, hogy az építészeti modell nem tartalmaz statikus kapcsolatot a födém két része között. Ezért a födémugrást az IFC importálás után a födémexcentricitások megfelelő beállításával lehet modellezni.

NEM-SZERKEZETI ELEMEK #

A nem-szerkezeti vagy statikai jelentőséggel nem rendelkező elemeket (pl.: korlátok) el kell távolítani (törölni) a modellből. Fontos gondoskodni arról, hogy ne csak a nem kívánt elemek, hanem a hozzájuk tartozó geometriai objektumok (csomópontok, vonalak) is törlésre kerüljenek, mivel ezek befolyásolják a végeselem háló létrehozását.

A MODELL KIEGÉSZÍTÉSE #

Az építészeti modellek nem tartalmaznak minden statikailag releváns információt. Sok esetben leginkább a következő tulajdonságokat kell kiegészíteni.

• anyagtulajdonságok (a statikai modell generálásakor az anyag adatbázisból vehetők fel)

• megtámasztások

• kapcsolatok (pl.: csuklók)

• terhek

Forrás: Ingware.com (Support Book)