Ollós kapcsolat

Ollós kapcsolat a gyakorlatban  #

Az ollós kapcsolat szerkezeti elemek olyan metszéspontja, amelyben az erők átadódnak, de a nyomatékok nem.

A lehető legegyszerűbb modell felépítése érdekében a két szerkezeti elemnek egy síkban kell lennie. Ha nem módosítunk a beállításokon, akkor az alapbeállítás a merev csomóponti kialakítás. Csuklók alkalmazása a szerkezeti elemek metszéspontjában azt jelenti, hogy a hajlítónyomatékok nem adódnak át bennük. Mivel ollós kapcsolat esetén az elvárt viselkedés az lenne, hogy a folytatólagos rudak saját síkjukban folytatólagos tartóként működjenek (erő és nyomatékátvitel megvalósuljon), de a két egymást keresztező rúd között csak erőátvitel legyen, további modellezési lépések szükségesek.

A kapcsolat modellezése #

A gerendák elhelyezése ugyanabban a síkban történik. A két gerenda középen, közös metszéspontban metszi egymást, így egyelőre teljesen mereven össze vannak kötve (elmozdulás és hajlítás tekintetében).

 Első lépésben a gerendák közötti kapcsolatot kell megszüntetni. Ez a „Csomópontok eltávolítása” funkcióval történik („Geometria” fül). 

Ha a két gerendának nincs közös csomópontja, akkor nincs statikus kapcsolat.

Az ollós csomópont meghatározásához egy geometriai vonal kerül beillesztésre, amely a két vonalat összeköti. Ennek az egyenesnek a végpontjai nem lehetnek pontosan a gerendák metszéspontjában, hanem minimálisan el kell tolni.

Ezután a szükséges kapcsolati viselkedés a rugókarakterisztikák megfelelő beállításával érhető el (az „Elemek” fül).

• Kx=Ky=Kz=1e10 kN/m

o eltolódás szempontjából merev kapcsolat minden irányban 

o minden erő átadása

• Kxx=Kyy=Kzz=0 kNm/rad

o elfordulás szempontjából nincs kapcsolat a két elem között 

o Nincs nyomaték átadás

Adott távolságban lévő pont elhelyezése #

A metszétsponttól, mint relatív origótól tetszőleges távolságra csomópont illeszthető be a koordináta paletta segítségével. 

• Relatív origó (viszonyítási pont) beállítása a két egyenes metszéspontjára

o Mutasson az egérrel a kívánt pontra (kattintás nélkül)

o Relatív origó beállítása az [Insert] billentyű segítségével 

• az [L] billentyű lenyomásával a hossz megadás funkció aktívvá válik 

• A kívánt távolság a számbillenytűk segítségével adható meg, majd a beszúrás az [Enter] billentyű lenyomásával véglegesíthető 

A cikk forrása: www.ingware.com