Kihajlási hossz szorzók eltérése a méretezési paraméterekben beállítottaktól

Probléma/Kérdés #

Az AxisVM program acél méretező moduljában („Acéltervezés” fül) a tervezési paraméterek megadásánál lehetőség van a kihajlási hossz szorzók beállítására.

Nem kétszeresen szimmetrikus szelvények kihajlás vizsgálatánál előfordulhat, hogy a „Tervezési számítások” dokumentációban a beállított kihajlási hossz tényezőtől eltérő érték kerül használatra.

Példa

Alkalmazott szelvény szimmetrikus L-profil (L 60x60x6,0).

Felvett „K” kihajlási hossz szorzó értékek:

Ky=1

Kz=0.5

Tervezési számításokban alkalmazott Ky és Kz értékek:

Magyarázat #

A kihajlás a főirányok mentén történik. Azok a „K” kihajlási hossz szorzó értékek, amikkel számolnunk kell, egy olyan elforgatott koordinátarendszerben vett értékei a kihajlási hossz szorzóknak, amelyek a főirányok körüli kihajlásokhoz rendelhetők.

Ezt az AxisVM elliptikus interpoláció eredményeként határozza meg. Ezt a fajta interpolációt úgy lehet elképzelni, hogy a lokális koordinátarendszer (a következő ábrán feketével jelölve) főtengelyein felvettek a megállapított kihajlási hossz szorzók. Ezt követően felvételre kerül egy tengelyszimmetrikus ellipszis, amelynek kis- és nagytengelyen vett értékei ezek a kihajlási hossz szorzók. Az ellipszis vonala alkotja a különböző forgatási irányokhoz tartozó szorzók lehetséges értékeit. A kék színű koordinátarendszert a főirány irányszögével elforgatva az elforgatott koordinátatengelyek ellipszissel vett metszéspontjainál leolvashatóak az alkalmazott „K” értékek értékeket.

Az ezen főirányokhoz tartozó igénybevételekkel és az itt számítható kihajlási hossz szorzókkal elvégezhetők a kihajlás vizsgálatok.