Tartományok módosítása

Az AXISVM programban a tartományok tetszőleges térbeli elhelyezkedésű síkbeli héjak. Kontúrvonaluk szabadon alakítható. A következő sorok azt tárgyalják, milyen lehetőségek adottak különböző fajtájú és funkciójú héjak definiálásához vagy módosításához.

Tartomány #

Tartományok definiálása esetén a következő ablak fogadja a felhasználót, ahol a tartomány beállításait lehet elvégezni. Természetesen megadandó a vastagság és a külpontosság mint geometriai jellemzők, valamint az anyagminőség mint anyagi jellemző.

A következő, számítási szempontból igen lényeges beállítás az alkalmazott végeselem fajta. Alapvetően háromféle végeselem típussal találkozhatunk. Ezek a tárcsa, a lemez és a héj.

A következő ábrán kék színű vektorokkal látszanak a tárcsákhoz tartozó igénybevételek. Ebből jól látható, a tárcsa végeselem a saját síkjában vesz fel erőket. Következő, a piros vektorkészlethez tartozó végeselem a lemez. A lemezekben alapvetően kizárólag a saját síkjukra merőlegesen ható erőkből ébrednek igénybevételek. 

A harmadik lehetséges végeselem a héj. Ez minden erő-komponens felvételére képes, mind síkban, mind arra merőlegesen. Minden térbeli modell esetén ezen végeselem-típussal célszerű tartományt definiálni, hiszen ilyen esetben általában elkerülhetetlen, hogy akár a tartomány síkjában, akár arra merőlegesen ne ébredjenek akár minimális nagyságú erők.

Tartomány körvonalának módosítása #

A “Tartomány körvonalának módosítása” lehetőséggel egy tartomány körvonala módosítható. Ezt a parancsot aktiválva és kiválasztva egy tartományt, lehetőség nyílik egy, a tartomány peremét metsző vonallánc kijelölésére, amely a tartomány új körvonalát fogja képezni. A tartomány területe egyaránt növelhető vagy csökkenthető. Utóbbi esetben a levágni kívánt terület határolóvonalát kell kijelölni.

Megjegyzendő, hogy a kijelöltek közül a legnagyobb kiterjedésű területet adó záróvonal lesz az új tartomány határvonala. 

A képen látható módon működő parancs azonban nem fog eredményre vezetni, amennyiben a tartomány kijelölését követően olyan vonalláncot adunk meg, amely nem metszi a kijelölt tartomány kontúrját. A következő kép egy példát mutat erre.

Ilyen kialakításnál nem hajtható végre a parancs, nem keletkezik egy különálló résztartomány a tartományon belül. Az ilyen szerkesztést egyszerűen azzal lehet megvalósítani, hogy ki kell jelölni a kisebb vonalláncot és ismét definiálni tartományként.

A fenti képen jól látható, hogy a kisebb tartomány definiálásának hatására a nagyobb tartomány felülete csökkent. 

Lyuk #

Amennyiben pedig a cél kivágni a tartományból egy részterületet, a “Lyuk” lehetőséggel lehet kijelölni a kivágandó rész vonalát. Természetesen ez a lehetőség is csökkenti a teljes tartomány összterületét és egy külön felületelemként (lyuk) jelenik meg, mely szintén sorszámot kap. 

Az eredeti tartomány kontúrján túlnyúló lyukat definiálni nem lehetséges, ilyen esetben a tartomány pereméhez fog illeszkedni a lyuk határvonala. 

Tartomány szétvágása #

A “Tartományok szétvágása” gomb aktiválásával egy vagy több tartomány válaszható ki. Amint a kiválasztás az “OK” gomb megnyomásával befejeződik, a vágóvonalak kijelölése következik. Fontos, hogy a vágóvonalnak végig kell futnia a tartományon, tehát legalább kettő ponton kell metszenie annak peremét.

A szétvágott tartományok öröklik az eredeti tartomány tulajdonságait.

Tartományok egyesítése #

A “Tartományok egyesítése” paranccsal több tartomány kiválasztható. Gyakorlatilag az előzőleg bemutatott parancs ellentettje. A kijelölt tartományokat az “OK” gomb megnyomásával egyesíti. Fontos kitétel, hogy az egyesíteni kívánt tartományoknak legyen közös élük.

Amennyiben különböző tulajdonságú tartományok kerülnek egyesítésre, kiválasztható, melyik tartomány tulajdonságai érvényesüljenek.

Ezen figyelmeztetés alkalmával az “Igen” lehetőséget választva kiválasztható az örökítő tartomány.

Forrás http://www.ingware.com