Csak nyomásnak, vagy csak húzásnak ellenálló vonalelemek

Gyakorlati alkalmazás #

Csak húzásnak ellenálló elemek alkalmazása általában húzott pótátlós merevítések esetén lehet hasznos, olyan esetekben, amikor a merevítő rendszer csak húzásra dolgozik (pl. szögacél vagy köracél stb. elemek esetén).

A húzott merevítő elem megfeszül,
míg a nyomott elem elernyed, nem dolgozik

Csak nyomásnak ellenálló elemek alkalmazása olyan esetben válhat szükségessé, amikor az adott rúdelem anyagából kifolyólag csak nyomóerőt képes felvenni, mint például tégla stb.

Tulajdonságok #

A vonalelemek nemlineáris viselkedése csak rácsosrúd elemek esetén állítható.

Mivel a Csak nyomásra, vagy Csak húzásra aktív viselkedés nemlineáris tulajdonság, ezért ezeknek a paramétereknek kizárólag nemlineáris statikai és dinamikai számítás esetén van hatása. 

Lineáris statika-, rezgés I/II-, kihajlás vizsgálatokban a rácsrudak kezdeti merevségükkel szerepelnek, valamint húzásra és nyomásra egyformán viselkednek.

Modellezés #

Vonalelemek esetén a nemlineáris viselkedést kétféleképpen lehet beállítani:

  • Nemlineáris viselkedés megadása a vonalelemek definiálása párbeszédablakban

A fent leírtak alapján, a nemlineáris paraméterek csak rácsrúd elemek esetén alkalmazhatóak. Ennek megfelelően a vonalelemet rácsrúdként kell definiálni. Ez az alábbi ábra szerinti, ,,vonalikon” kiválasztásával tehető meg, amely a kijelző felső részén található ikonszalagról érhető el.

Ezt követően az elem típusa rácsrúdra állítható, és a nemlineáris paraméterek elérhetővé válnak. Megadható, hogy a rúdelem csak nyomó- vagy húzási merevséggel rendelkezzen, valamint megadható egy határerő, amellyel a rúdelem által felvehető legnagyobb erő korlátozható.

  • Nemlineáris anyagmodell definiálása a vonalelemhez

Ebben az esetben a nemlineáris viselkedést az alkalmazott anyagmodell segítségével kezeljük.

Először az anyag nemlineáris tulajdonságait kell megadni.  Ez az alábbi ábra szerinti, ,,anyag-ikon” kiválasztásával tehető meg, amely a kijelző felső részén található ikonszalagról érhető el.

Lehetőség van egy, már meglévő anyagmodell módosítására vagy új definiálására. A kívánt viselkedés beállításához a nemlineáris tulajdonságokat kell aktiválni. Erre a célra az NL rugalmas/alakváltozási energián alapuló vagy a Képlékeny/Bresler-Pister anyagmodell/ folyási feltétel választható. A Von Mises folyási feltétel erre a célra nem alkalmas, mert ebben az esetben csak szimmetrikus feszültség-alakváltozás összefüggés adható meg (σyc= σyT).

A numerikus és stabilitási problémák elkerülésének érdekében csak húzásnak ellenálló vonalelem esetén nyomószilárdságra (σyc) érdemes egy elhanyagolhatóan kis értéket beállítani, valamint fordítva. Csak nyomásnak ellenálló vonalelem esetén húzószilárdságra (σyT) érdemes egy elhanyagolhatóan kis értéket beállítani

Az alábbi táblázat a különböző anyagmodellek alkalmazási feltételeit foglalja össze.