AXISVM KONFIGURÁCIÓK

ALAPCSOMAGOK ÉS MODULOK

SZEMÉLYRE SZABOTT ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

Az AXISVM hat különböző alapkonfigurációban érhető el, melyek az alkalmazható végeselemekben illetve számítási módszerekben térnek el egymástól. Az alapkonfiguráció számos méretezési és interfész modullal egészíthető ki a tervező gyakorlatában előforduló feladatoktól és az alkalmazott egyéb CAD szoftverektől függően, az egyedi igényeket maximálisan figyelembe véve.

A STANDARD (S) változat alacsonyabb áron, kisebb szerkezetek tervezéséhez alkalmas.

A PROFESSZIONÁLIS (P) változatban viszont a modell mérete nincs korlátozva.

ALAPCSOMAGOK

AxisVM alapcsomagok rendelési kód

L csomag: Lineáris statikai analízis és lineáris rezgésszámítás futtatásához.

NL csomag: A lineáris számítási lehetőségeken felül elérhető nemlineáris statikai analízis, másodrendű rezgésszámítás és kihajlásvizsgálat.  Szükséges lehet például a következő esetekben:

  • csak húzóerőt, vagy csak nyomóerőt felvenni képes rácsrúd
  • nemlineáris viselkedésű csomóponti, vonalmenti vagy felületi támasz
  • érintkezési probléma modellezéséhez
  • nemlineáris viselkedésű rúdvégi vagy élmenti csuklót tartalmazó modell vizsgálatához
  • nagy elmozdulásokat végző szerkezet nemlineáris statikai és dinamikai számításához
  • kihajlási, horpadási alakok, és kritikus teherszorzók meghatározásához
  • normálerő másodrendű hatását figyelembe vevő rezgésszámításhoz.

PNL csomag: A nemlineáris anyagú rúd-, borda- és felületelemek modellezéséhez, a következő esetekben:

  • rugalmas-képlékeny és nemlineárisan rugalmas anyagmodellek alkalmazása
  • képlékeny viselkedés vizsgálata
  • maradó alakváltozások meghatározása.
AxisVM alapcsomagok rendelési kód

L csomag: Lineáris statikai analízis és lineáris rezgésszámítás futtatásához.

NL csomag: A lineáris számítási lehetőségeken felül elérhető nemlineáris statikai analízis, másodrendű rezgésszámítás és kihajlásvizsgálat.  Szükséges lehet például a következő esetekben: csak húzóerőt, vagy csak nyomóerőt felvenni képes rácsrúd, nemlineáris viselkedésű csomóponti, vonalmenti vagy felületi támasz, érintkezési probléma modellezéséhez, nemlineáris viselkedésű rúdvégi vagy élmenti csuklót tartalmazó modell vizsgálatához, nagy elmozdulásokat végző szerkezet nemlineáris statikai és dinamikai számításához, kihajlási, horpadási alakok, és kritikus teherszorzók meghatározásához, normálerő másodrendű hatását figyelembe vevő rezgésszámításhoz.

PNL csomag: A nemlineáris anyagú rúd-, borda- és felületelemek modellezéséhez (rugalmas-képlékeny és nemlineárisan rugalmas anyagmodellek alkalmazhatósága és az ezeket figyelembe vevő nemlineáris statikai és dinamikai analízis gerendákra, bordákra, lemezekre, tárcsákra és héjakra), képlékeny viselkedés vizsgálatához, maradó alakváltozások meghatározásához.

MAGYARÁZAT AZ ALAPCSOMAG RENDELÉSI KÓDJÁHOZ

AxisVM alapcsomag rendelési kód magyarázat

STANDARD KAPACITÁS: 250 rúd vagy 500 rácsrúd, 2 000 felületelem (max. 1500 bordaelemmel) és max. 20 000 testelem (SOIL modul).

AxisVM alapcsomag rendelési kód magyarázat

STANDARD KAPACITÁS: 250 rúd vagy 500 rácsrúd, 2 000 felületelem (max. 1500 bordaelemmel) és max. 20 000 testelem (SOIL modul).

MODULOK

VASBETON SZERKEZETEKSZABVÁNYOK
RC1Falak és lemezek vasalásának számításaEC, SIA, NTC
RC2Oszlop és gerenda vasalásEC, SIA, NTC
RC3Átszúródás és nyírási kapacitásvizsgálatEC, SIA, NTC
RC4Pont- és sávalap méretezés, geotechnikai ellenőrzésEC, SIA, NTC
RC5Vasbeton falak és falmagok méretezése összetett igénybevételekreEC, SIA, NTC
RC6Vasbeton keresztmetszet feszültséganalíziseEC, SIA, NTC
RC8-BVasbeton oszlopok és gerendák tűzállósági méretezéseEC, SIA, NTC
RC8-SVasbeton felületszerkezetek tűzállósági méretezéseEC, SIA, NTC
PS1
Utófeszített rúd- és felületszerkezetek modellezése
ACÉL SZERKEZETEK
SD1Acél rúdszerkezet méretezőEC, SIA, NTC
SD8Tűzállóság ellenőrzése acél rúdszerkezetekhezEC, SIA
SD9Acél rúd keresztmetszet optimalizálóEC, SIA
SC1Acél rúdszerkezet kapcsolatméretezőEC, SIA
7DOF7 szabadságfokú rúdelemEC, SIA
FA SZERKEZETEK
TD1Fa rúdszerkezet méretezőEC, SIA, NTC
TD8Tűzállóság ellenőrzése fa rúdszerkezetekhezEC, SIA, NTC
TD9Fa rúd keresztmetszet optimalizálóEC, SIA, NTC
XLMCLT/XLAM panelek modellezése + adatbázisokEC
FALAZOTT SZERKEZETEK
MD1Tégla falazatok méretezéseEC, SIA, NTC
FÖLDRENGÉS VIZSGÁLATOK
SE1Modális válaszspektrum analízisEC, SIA, NTC
SE2Pushover analízisEC, NTC
DINAMIKAI VIZSGÁLATOK
DYNÁltalános dinamikai számítás
FFARezgés válaszfaktor (footfall) analízisEC, SIA, NTC
METEOROLÓGIAI TERHEK KEZELÉSE
SWGAutomatikus hó-, és szélteher generálásEC, SIA,NTC
WINDSzélterhek generálása digitális szélcsatorna szimulációvalEC, SIA
BIM KIEGÉSZÍTŐ MODULOK
IFCKétirányú BIM kapcsolat (ARCHICAD, ALLPLAN, REVIT, TEKLA + további BIM kompatibilis szoftverek)
REVRevit-AXISVM kétirányú közvetlen kapcsolat (statikai váz átadás/átvétel)
SAFKétirányú BIM kapcsolat ARCHICAD, ALLPLAN, SCIA szoftverekhez (statikai váz átadás/átvétel)
TITEKLA STRUCTURES-AXISVM kétirányú közvetlen kapcsolat (statikai váz átadás/átvétel)
ALPALLPLAN vasalásszerkesztő kapcsolat (számított vasmennyiségek átadása)
ÁLTALÁNOS CÉLÚ MODULOK
CFDCFD (áramlástani) interfész modul
IMPImperfekt alakok előállítása kihajlási alakokból
SOILTalaj és szerkezet kölcsönhatásának vizsgálata

MODUL CSOPORTOK

AxisVM vasbeton szerkezetek

VASBETON SZERKEZETEK

A széleskörű modulválaszték biztosítja vasbeton oszlopok, gerendák, falrendszerek, födémek, héjak, pont- és sávalapok tervezését, valamint ellenőrzését, továbbá utófeszített gerendák és födémek modellezését.
Az alkalmazott vasalás megadásával a szerkezet deformációja pontosabban meghatározható.
Már elérhető a teljes szerkezet tűzállóság ellenőrzése (RC8-B és RC8-S modulok).

AxisVM acélszerkezetek

ACÉLSZERKEZETEK

Az acél modulcsoport lehetővé teszi acél rúdszerkezetek szilárdsági és stabilitási méretezését, akár tűzhatás figyelembevételével.
Gazdaságosabb kialakítás elérése céljából elvégezhetjük a szerkezet optimálását. Az SC1 modul lehető-séget ad a leggyakrabban használt hegesztett és csavarozott kapcsolatok ellenőrzésére.

AxisVM faszerkezetek

FASZERKEZETEK

A sokoldalú modulcsoporttal egy-szerű és bonyolult térbeli fa rúd-szerkezetek méretezhetők, keresztmetszeteik optimalizálhatók, illetve a szerkezetek tűzhatás alatti megbízhatósága is ellenőrizhető.
Az egyedi fejlesztésű XLM modul a rétegelt ragasztott fapanel szerkezetek (CLT) tervezéséhez biztosít hatékony tervezési megoldást.

AxisVM falazott szerkezetek

FALAZOTT SZERKEZETEK

Az MD1 modul főként normál- és nyíróerővel terhelt vasalatlan falazott szerkezetű falak átfogó méretezéséhez és ellenőrzéséhez nyújt segítséget. A falak akár szintenként vagy komplex többszintes szerkezetként is vizsgálhatók, emellett a falazat teherbírását jelentősen befolyásoló falvégi födém csomóponti kialakítások is figyelembe vehetők.

AxisVM földrengés vizsgálatok

FÖLDRENGÉSVIZSGÁLAT

A szerkezet földrengési hatással szembeni méretezése végrehajtható modális válaszspektrum-, pushover és time-history analízis segítségével, Eurocode, NTC, illetve SIA szabványok előírásai szerint. A számítás során csillapító elemek és izolátorok hatása is figyelembe vehető.

AxisVM dinamikai vizsgálatok

DINAMIKAI VIZSGÁLATOK

A DYN modul általános dinamikai feladatok megoldására alkalmas, melyben lineáris vagy nemlineáris anyagi tulajdonság, és geometriai nemlinearitás is figyelembe vehető. Az FFA modul segítségével a födém- vagy lépcsőszerkezetek rezgéstani ellenőrzése végezhető el, az úgynevezett rezgés válaszfaktor analízis segítségével.

AxisVM meterológiai terhek

METEOROLÓGIAI TERHEK

A modulok a szerkezetekre ható szél- és hóterhek automatikus generálásában és azok komplex kezelésében nyújtanak segítséget. Használhatók szabványos szerkezeti modell típusokhoz vagy szélcsatorna vizsgálat segítségével különleges alakú szerkezetekhez is. A jelentős számú teherkombináció kezelését a mértékadó eredménylekérdezés segíti.

BIM EGYÜTTMŰKÖDÉS

A fejlett BIM kapcsolat (IFC alapú vagy speciális interfész) lehetővé teszi a közvetlen, kétirányú adatcserét bármely más, BIM technológiát használó szoftverrel (ArchiCAD, AutoDesk ADT, Revit, Nemetschek Allplan, Tekla Structures…). Így a modellek újraépítése nélkül, a változások követésével segíti az építészek és statikusok együttműködését a tervezés során.

AxisVM vasbeton szerkezetek

VASBETON SZERKEZETEK

A széleskörű modulválaszték biztosítja vasbeton oszlopok, gerendák, falrendszerek, födémek, héjak, pont- és sávalapok tervezését, valamint ellenőrzését, továbbá utófeszített gerendák és födémek modellezését.
Az alkalmazott vasalás megadásával a szerkezet deformációja pontosabban meghatározható.
Már elérhető a teljes szerkezet tűzállóság ellenőrzése (RC8-B és RC8-S modulok).

AxisVM acélszerkezetek

ACÉLSZERKEZETEK

Az acél modulcsoport lehetővé teszi acél rúdszerkezetek szilárdsági és stabilitási méretezését, akár tűzhatás figyelembevételével. Gazdaságosabb kialakítás elérése céljából elvégezhetjük a szerkezet optimálását. Az SC1 modul lehetőséget ad a leggyakrabban használt hegesztett és csavarozott kapcsolatok ellenőrzésére.

AxisVM faszerkezetek

FASZERKEZETEK

A sokoldalú modulcsoporttal egyszerű és bonyolult térbeli fa rúdszerkezetek méretezhetők, keresztmetszeteik optimalizálhatók, illetve a szer-kezetek tűzhatás alatti megbízhatósága is ellenőrizhető.
Az egyedi fejlesztésű XLM modul a rétegelt ragasztott fapanel szer-kezetek (CLT) tervezéséhez biztosít hatékony tervezési megoldást.

AxisVM falazott szerkezetek

FALAZOTT SZERKEZETEK

Az MD1 modul főként normál- és nyíróerővel terhelt vasalatlan falazott szerkezetű falak átfogó méretezéséhez és ellenőrzéséhez nyújt segítséget. A falak akár szintenként vagy komplex többszintes szerkezetként is vizsgálhatók, emellett a falazat teherbírását jelentősen befolyásoló falvégi födém csomóponti kialakítások is figyelembe vehetők.

AxisVM földrengés vizsgálatok

FÖLDRENGÉS-VIZSGÁLAT

A szerkezet földrengési hatással szembeni méretezése végrehajtható modális válaszspektrum-, pushover és time-history analízis segít-ségével, Eurocode, NTC, illetve SIA szabványok előírásai szerint. A számítás során csillapító elemek és izolátorok hatása is figyelembe vehető.

AxisVM dinamikai vizsgálatok

DINAMIKAI VIZSGÁLATOK

A DYN modul általános dinamikai feladatok megoldására alkalmas, melyben lineáris vagy nemlineáris anyagi tulajdonság, és geometriai nemlinearitás is figyelembe vehető. Az FFA modul segítségével a födém- vagy lépcsőszerkezetek rezgéstani ellenőrzése végezhető el, az úgynevezett rezgés válaszfaktor analízis segítségével.

AxisVM meterológiai terhek

METEOROLÓGIAI TERHEK

A modul a szerkezetekre ható szél- és hóterhek automatikus generálásában és azok komplex kezelésében nyújt segítséget. Szabványos szerkezeti modell típusokat alkalmazva, azokat kombinálva akár összetettebb szerkezetek vizsgálatára is használható. A jelentős számú teherkombináció kezelését a mértékadó eredménylekérdezés segíti.

BIM EGYÜTTMŰKÖDÉS

A fejlett BIM kapcsolat (IFC alapú vagy speciális interfész) lehetővé teszi a közvetlen, kétirányú adat-cserét bármely más, BIM technológiát használó szoftverrel (ArchiCAD, AutoDesk ADT, Revit, Nemetschek Allplan, Tekla Structures…). Így a modellek újraépítése nélkül, a változások követésével segíti az építészek és statikusok együttműködését a tervezés során.

AxisVM vasbeton szerkezetek

VASBETON SZERKEZETEK

A széleskörű modulválaszték biztosítja vasbeton oszlopok, gerendák, falrendszerek, födémek, héjak, pont- és sávalapok tervezését, valamint ellenőrzését, továbbá utófeszített gerendák és födémek modellezését.
Az alkalmazott vasalás megadásával a szerkezet deformációja pontosabban meghatározható.
Már elérhető a teljes szerkezet tűzállóság ellenőrzése (RC8-B és RC8-S modulok).

AxisVM acélszerkezetek

ACÉLSZERKEZETEK

Az acél modulcsoport lehetővé teszi acél rúdszerkezetek szilárdsági és stabilitási méretezését, akár tűzhatás figyelembevételével. Gazdaságosabb kialakítás elérése céljából elvégezhetjük a szerkezet optimálását. Az SC1 modul lehetőséget ad a leggyakrabban használt hegesztett és csavarozott kapcsolatok ellenőrzésére.

AxisVM faszerkezetek

FASZERKEZETEK

A sokoldalú modulcsoporttal egyszerű és bonyolult térbeli fa rúdszerkezetek méretezhetők, keresztmetszeteik optimalizálhatók, illetve a szerkezetek tűzhatás alatti megbízhatósága is ellenőrizhető.
Az egyedi fejlesztésű XLM modul a rétegelt ragasztott fapanel szerkezetek (CLT) tervezéséhez biztosít hatékony tervezési megoldást.

AxisVM falazott szerkezetek

FALAZOTT SZERKEZETEK

Az MD1 modul főként normál- és nyíróerővel terhelt vasalatlan falazott szerkezetű falak átfogó méretezéséhez és ellenőrzéséhez nyújt segítséget. A falak akár szintenként vagy komplex többszintes szerkezetként is vizsgálhatók, emellett a falazat teherbírását jelentősen befolyásoló falvégi födém csomóponti kialakítások is figyelembe vehetők.

AxisVM földrengés vizsgálatok

FÖLDRENGÉS-VIZSGÁLAT

A szerkezet földrengési hatással szembeni méretezése végrehajtható modális válaszspektrum-, pushover és time-history analízis segítségével, Eurocode, NTC, illetve SIA szabványok előírásai szerint. A számítás során csillapító elemek és izolátorok hatása is figyelembe vehető.

AxisVM dinamikai vizsgálatok

DINAMIKAI VIZSGÁLATOK

A DYN modul általános dinamikai feladatok megoldására alkalmas, melyben lineáris vagy nemlineáris anyagi tulajdonság, és geometriai nemlinearitás is figyelembe vehető.
Az FFA modul segítségével a födém- vagy lépcsőszerkezetek rezgéstani ellenőrzése végezhető el, az úgynevezett rezgés válaszfaktor analízis segítségével.

AxisVM meterológiai terhek

METEOROLÓGIAI TERHEK

A modulok a szerkezetekre ható szél- és hóterhek automatikus generálásában és azok komplex kezelésében nyújtanak segítséget. Használhatók szabványos szerkezeti modell típusokhoz vagy szélcsatorna vizsgálat segítségével különleges alakú szerkezetekhez is. A jelentős számú teherkombináció kezelését a mértékadó eredménylekérdezés segíti.

BIM EGYÜTTMŰKÖDÉS

A fejlett BIM kapcsolat (IFC alapú vagy speciális interfész) lehetővé teszi a közvetlen, kétirányú adatcserét bármely más, BIM technológiát használó szoftverrel (ArchiCAD, AutoDesk ADT, Revit, Nemetschek Allplan, Tekla Structures…). Így a modellek újraépítése nélkül, a változások követésével segíti az építészek és statikusok együttműködését a tervezés során.