Hálógenerálási javaslatok felületekhez

Háló szemrevételezése #

A hálók vizsgálatát három kritérium alapján kell elvégezni:

 • Szabályosság
  • Minden szerkezeti elemen szabályosan eloszló, szabályos formájú végeselemeknek kell lenniük. 
 • Végeselemek száma vonalak és szélső csomópontok között
  • Födémek: legalább kettő végeselem csomópontok és vonalak között
  • Falak: Legalább két elem a magasság mentén és nyílások között, azonban sokszor nem lehet elkerülni, hogy egynél több elem kerüljön a nyílások közé
 • Végeselemek geometriája
  • Háromszög elem: az egyenlő oldalú háromszögek az optimálisak, a 15 foknál kisebb szögű háromszögeket kerülni kell. 
 • Négyszögelem: a négyzetek az optimálisak, hegyesszögű négyszögek 30 foknál kisebb szöggel kerülendők

Automatikus hálóvizsgálat #

Az automatikus “háló ellenőrzése” funkció megkeresi és kijelöli a hibás, torz végeselemeket. Érdemes lehet bekapcsolni a “felületi középpont” kapcsolót (gyors elérés gomb “grafikus szimbólumok”, a jobb alsó sarokban). 

Sok esetben el lehet kerülni a torz elemek generálását a modell módosításával. Leggyakrabban az éles szögű komponensek és egymáshoz közel elhelyezett csomópontok okozzák a problémát. Előfordulhat azonban, hogy nem lehet megkerülni ezeknek az elemeknek a használatát valamilyen geometriai megkötés miatt. Ebben az esetben elfogadható a használatuk, amennyiben nem kritikus pontjaiban találhatók a modellnek, mivel csak a közvetlen közelükben torzítják az eredményeket. 

Automatikus és kézi hálósűrítés #

A “hálógenerálási paraméterek” beállításban van egy olyan opció, hogy “elemméret rugalmas módosítása”, amelyet a szoftver alkalmaz minden kijelölt felületre. Azonban, ez sok esetben túlságosan, vagy túl sok helyen sűríti a hálót, ami feleslegesen nagy számítási igényt okozhat. Ezért gyakran érdemes inkább a hálósűrítést kézzel elvégezni, a kritikusnak vélt pontokban. 

Egy végeselem háló törlése és újragenerálása (pl. módosul a modell) esetén minden kézi hálósűrítés elveszik, és újra el kell azt végezni. Az automatikus hálósűrítés opció viszont ilyenkor bekapcsolva marad, így azt nem kell manuálisan újra beállítani. 

Kézi hálósűrítés #

A kézi hálósűrítést lokálisan szokás alkalmazni, hogy javítsa az eredmény pontosságát kritikus pontok közelében. 

Az “egyenletes sűrítés” parancsikonnal négyszögelemekre lehet felosztani a már létező végeselem hálót a maximális élhosszúság megadásával. Háromszögelemeket is fel lehet osztani vele négyszögelemekre, azonban ez torz végeselemek generálásához vezethet.

A “tartomány sűrítése” parancsikonnal új csomópontok jönnek létre a kijelölt végeselemek középpontjában. 

A “csomópont körüli sűrítés” parancsikonnal egy megadott csomópont körül lehet új végeselemeket létrehozni az új csomóponti élhossz és az eredeti élhossz hányadosának megadásával. 

Az “élmenti sűrítés” parancsikonnal a kijelölt vonalakhoz kapcsolódó élek hosszúságát lehet csökkenteni. 

Háló optimalizálása #

A háló nagymértékben befolyásolja az eredmény részletességét, pontosságát és a számításhoz szükséges időt. Sok esetben hasznos különböző hálóméreteket használni a különböző tartományokra az eredmény optimalizálásának érdekében. 

A háló elemről elemre generálódik, aminek következményeként a háló paraméterek (elem méret) állandóak lesznek az egész felületen. Különböző hálóméretek alkalmazásához szét lehet osztani a tartományt több részre, vagy kézi hálósűrítést lehet alkalmazni. 

Különböző hálóméretek alkalmazásakor a hálógenerálás több lépésből áll. Minden lépéshez az azonos hálózási paraméterekkel rendelkező felületeket kell kijelölni. 

A “Csak a háló nélküli tartományok behálózása” opció bekapcsolásával kizárólag az olyan kijelölt tartományokra kerül háló, amik még nem voltak behálózva. A behálózott tartományok változatlanok maradnak. 

Tartomány szétvágása #

Tartományok szétosztásakor a hálózási paramétereket külön be lehet állítani mindegyik tartományra. 

A “tartomány szétvágása” parancs használatakor minden előző beállítás megmarad:

 • Támaszok és élmenti csuklók
 • Teherparaméterek
 • Vasalási, acéltervezési és fatervezési paraméterek. 

Folyamat és sorrend #

Különböző hálózással rendelkező felületek elemméretei között átmenetet kell alkalmazni. Az átmenetnek mindig a nagyobb elemekkel rendelkező tartományon kell lennie, ami megfelelő hálógenerálási sorrenddel oldható meg. Ehhez érdemes mindig a kisebb elemmérettel rendelkező tartományok hálózásával kezdeni. 

Forrás: www.ingware.com