Mértékadó teherkombinációk szűrése

Probléma/Kérdés #

Hogy csökkenthető a számítás során figyelembe vett releváns teherkombinációk száma?

Másodrendű nemlineáris analízis esetén a teherkombinációk számítása sokáig tart.

Magyarázat #

A másodrendű nemlineáris statikai számítás időigényesebb számítás típus mint a lineáris statika, jellegéből fakadóan lineáris statikai számításnál alkalmazott szuperpozíciós elv sem alkalmazható.

Mivel a mértékadó és burkoló eredmények az egyes teheresetek analízis eredményeinek helyileg előállított szuperponálásával történik, lineáris statikai analízisnél nincs szükség a teherkombinációk előzetes, manuális létrehozására/legenerálására.

Ezzel szemben a másodrendű analízis futtatásához szükségesek előzőleg előírt teherkombinációk. Mivel a szabvány szerint lehetséges teherkombinációk száma magas lehet, érdemes a releváns teherkombinációk számát leszűkíteni.

Ennek első lépéseként futtatni kell egy lineáris statikai számítást. Az eredmények birtokában a „Statika” fülön a „Táblázatkezelő” menüpontban az „Eredmények” főpont alatt bármelyik tetszőleges, vizsgálni kívánt igénybevétel/elmozdulás komponens “Mértékadó” táblázata megtekinthető. Ez a kiválasztott eredménykomponens mértékadó értékeinek táblázatát jelenti.

 

 

Ezen táblázat jobb szélső oszlopa a kombinációkat tartalmazza, másolható formátumban. Jobb klikkel kattintva az oszlopfejlécre kiválaszthatjuk a „Teljes táblázatoszlop (Mértékadó kombináció) kijelölése” lehetőséget.

Ezt követően az „Áttöltés kombinációs táblába” lehetőséggel a kijelölt oszlop másolható a vágólapra.

Az „OK” gomb használatával kilépünk, majd a felső szalagmenü „Terhek” pontjára navigálunk, itt kiválasztjuk a „Teherkombinációk” gombot, és az alapesetben felugró „Egyedi teherkombinációk” alpontban válaszható a „Mértékadó kombinációk beillesztése a vágólapról” a következő képen látható gombbal.

 

 

Ez a műveletsor minden kívánt komponensen elvégezhető, így kigyűjthetők a szükséges eredmények mértékadó kombinációi.

Konklúzió #

Ez a viszonylag gyors és egyszerű eljárás jelentősen meg tudja gyorsítani a nemlineáris számításokat, a lefuttatandó teherkombinációk csökkentésével. A felhasználó mérlegelése szerint a végül futtatásra kerülő kombinációk száma tovább csökkenthető.

Megjegyzendő azonban, hogy előfordulhat, hogy a nemlineáris számítás olyan eredményeket hoz, amely alapján a lineáris számítás után mértékadó kombinációk helyett más teherkombinációk válnak mértékadóvá. Mindig mérlegelni kell a megváltozott eredményeket és a végül felhasznált kombinációkat!