Erők és igénybevételek előjelei

Az előjelek iránya mindig az aktív koordináta-rendszer alapján kerül meghatározásra.

Igénybevételek #

A jelkonvenciók bemutatása vonalemekre és tartományokra érvényes. Ezek oly módon lettek megállapítva, hogy bármely adott pillanatban gond nélkül megállapíthatóak legyenek az előjelek a háromdimenziós térben, tetszőleges orientációjú elemeken.

Normál erő #

  • Pozitív: Húzás
  • Negatív: Nyomás

Hajlítónyomaték #

  • Pozitív: Húzófeszültség a felületen a pozitív lokális z-koordinátákkal
  • Negatív: Húzófeszültség a felületen a negatív lokális z-koordinátákkal

Ezzel a konvencióval a hajlítónyomatékok fordított jelet kapnak a síkfödém-számításokban használt klasszikus jelkonvencióhoz képest. Ennek következtében a födémek mezőnyomatékai negatívak, a támasznyomatékok (oszlopok és falak felett) pedig pozitívak.

Nyíróerő #

  • Pozitív: A nyíróerő a pozitív lokális koordinátairányban hat
  • Negatív: A nyíróerő a negatív lokális koordinátairányban hat

Csavarónyomaték (vonalelemek) #

  • Pozitív: Jobbra forgató, egy tengely körül pozitív lokális x irányban
  • Negatív: Jobbra forgató, egy tengely körül negatív lokális x irányban

Koordináta-rendszer az eredményekhez #

A főablakban a deformációk (elmozdulások, forgások) globális koordinátákban jelennek meg (X, Y, Z nagybetűk). De az eredmények áttekintése közben (az elemre kattintva) helyi koordinátákat alkalmazunk (kis betűk x, y, z).

A deformációkhoz (elmozdulások, forgások) a globális koordinátákat (X, Y, Z nagybetűk) használjuk a fő nézetben. Az összefoglalóban (az elemre kattintva) a deformációk szintén helyi koordinátákban jelennek meg (kisbetűk x, y, z). Az összes többi eredmény a helyi koordinátákra vonatkozik (kisbetűk x, y, z).

Vasalás #

A „vasmennyiségek” és a „tényleges vasalás” az elem helyi koordináta-rendszerében vannak értelmezve.

  • Felső: Felület pozitív helyi z-koordinátákkal.
  • Alsó: Felület negatív helyi z-koordinátákkal.

A födémek esetében ezek az elnevezések intuitívak. A „felső” és az „alsó” a várt módon utal a felületekre, feltéve, hogy a felhasználó nem változtatja meg a helyi koordináta-rendszert (helyi z-referencia).

A falak esetében a „felső” és az „alsó” kifejezések a fal két felületére utalnak.

Ha eltérő a két felületen (pl. a talajban lévő falakon), a felületek a helyi koordináta-rendszerrel azonosíthatók (a „felső” az a felület, amire a zöld z-tengely mutat).

Az x- és y-irányt a helyi koordináta-rendszer is megadja. Kézi változtatások nélkül a helyi y tengely függőleges, az x tengely vízszintes a falak síkjában.

Forrás: Ingware AG