Koordináta-rendszerek

Koordináta-rendszerek #

Globális koordináták

A globális koordináta-rendszer a főablak bal alsó sarkában látható. Minden elemre vonatkozik, és nem változtatható meg.

A globális koordinátákat nagybetűkkel (X, Y, Z) jelöljük.

Lokális koordináták

Minden elemnek van saját lokális koordináta-rendszere. Ezeket a felhasználó módosíthatja. 

A lokális koordinátákat kisbetűkkel (x, y, z) jelöljük.

A „Lokális rendszerek” gyorselérési gomb (alul, jobb oldalt) lehetővé teszi az elemek lokális koordináta-rendszereinek megjelenítését.

 A „Beállítások / Beállítások / Grafikus szimbólumok” menüben a lokális koordináták betű jelölései bekapcsolhatók.

A lokális koordináta-rendszerek feltételei

A lokális koordináta-rendszerek mindig jobbkezes, ortogonális koordináta-rendszerek.  

Síkelemek esetén a lokális z-koordinátának merőlegesnek kell lennie az elemek síkjára. Következésképpen a lokális z-koordináta csak két irányba orientálható. Az elemek síkjára merőleges X-irányok nem megengedettek.

A lokális x-iránynak párhuzamosnak kell lennie az elem hossztengelyével. Ezért a lokális x-irány nem állítható be tetszés szerint, de a megfelelő legördülő menüvel megfordítható.

A lokális koordináta-rendszerek automatikus meghatározása

Ha a felhasználó nem adja meg a lokális koordináta-rendszer meghatározásához szükséges hivatkozásokat, a lokális rendszerek automatikusan meghatározásra kerülnek az alábbi elvek alapján.

HorizontálisFüggőlegesBármilyen térbeli elhelyezkedés
VonalelemekEgyszerű gerendax: a tengely irányábany: Vízszintesz: FüggőlegesOszlopokx: függőleges (tengely iránya)y: Y-nal párhuzamos  (negatív)z:  párhuzamos X-szelÁltalános vonalelemx: a tengely irányábany: Vízszintesz: merőleges x-re és y-ra
TartományokEgyszerű födém/lemezx: X-szel  párhuzamosy: Y-nal  párhuzamosz: Z-vel  párhuzamosFaly: vízszintes, síkbany: függőlegesz: vízszintes, falra merőleges  Általános tartományx: vízszintes, síkbany: merőleges x-re és z-re z: merőleges a tartományra 

A lokális koordináta-rendszerek megváltoztatása

A legtöbb elemtípus tulajdonságai lokális koordinátákban vannak kifejezve. Egyes elemek (pl. támaszok, kapcsolati elemek) esetében lehetőség van a használni kívánt koordináta-rendszer kiválasztására (globális vagy lokális).

A párbeszédablakban, amelyben az elemeket definiáljuk, a lokális x és z tengely iránya a „Referenciák” segítségével állítható be.

A vonalelemek lokális x irányának megadásánál nem választhatók ki referenciairányok. De van lehetőség a lokális x tengely irányának megfordítására.

A referenciát a legördülő menüben, vagy a megfelelő gombbal, vagy a referencia kiválasztásával lehet meghatározni (a főablakokban, pirossal megjelenítve).

Azok a referenciairányok, amelyek érvénytelen irányokat jelölnek, el vannak rejtve a legördülő menüben. Ha lehetséges, a kiválasztott referencia „érvényes” síkba vetítésének irányát kell használni.

A lokális y-irányok nem határozhatók meg. A lokális y-irány a lokális x és z irányból következik (merőleges, jobbkezes irány).

Referencia vektor

A referenciavektor egy irányt jelöl. Nincs meghatározott hossza, és kiindulási pontját kizárólag megjelenítési okokból használják. Nem lehet párhuzamos referenciavektorokat definiálni. Ha mégis megpróbálnánk, egy hibaüzenettel fogunk találkozni amelyben láthatjuk a jelenlegi referencia vektorok számát is.

Referenciapont 

Referenciapont hozzárendelésekor az elem középpontjától a referenciapontig tartó irányt lesz a megfelelő lokális koordinátatengely iránya. A referenciapontok segítségével több elem is egy ponthoz igazítható (pl. sugárirányban elhelyezett oszlopok)

Referenciaszög 

A vonalelemek esetében referenciaszög határozható meg. Definíciója közvetlenül a vonalelemek definíciós párbeszédablakában adható meg. A referenciaszög határozza meg az elemek tengely körüli forgását az automatikusan generált lokális koordináta-rendszer alapján.

Lokális koordináta-rendszer speciális elemekhez

Bordák a tartományokon belül 

A bordák lokális koordináta-rendszere a szomszédos tartományok alapján van definiálva. A borda lokális z-tengelye párhuzamos a tartomány lokális z-tengelyével.

Ha több tartomány csatlakozik ahhoz a vonalhoz, amelyen a borda meg van határozva, akkor a szögfelezőjük lesz a borda lokális y tengelyeként használva.

A borda excentricitása a borda definiált tengelye és a keresztmetszeti tengely közötti távolság. Előjelét a lokális z-irány alapján határozzák meg. A vízszintes födémen lévő alsó borda esetében az excentricitás negatív.

Élmenti csukló

Az élmenti csuklók merevségét mindig a megfelelő lokális koordináta-rendszerük alapján adjuk meg. A kiválasztott tartomány határozza meg az élmenti csuklók lokális koordináta-rendszerét.

  • x – az él mentén
  • y – merőleges a csuklóvonalra, a kiválasztott tartomány síkjában 
  • z – merőleges x-re és y-ra

A következő irányok a fenti kritériumokból származnak a falak (felső és alsó) élmenti csuklóinak a meghatározására.

  • x – a falak felső és alsó széle mentén
  • y – függőleges
  • z – merőleges a falak síkjára 
A cikk az ingware.ch anyagának felhasználásával készült #