Eredmények simítása rúd és bordaelemeken

Tartalomjegyzék

Jelenség: #

Habár a simítás be van kapcsolva (Statikai számítás / Eredményábrázolási paraméterek / Egyéb beállítások), a rúdelem igénybevételi ábrái nem simítottak, hanem végeselemenként konstans szakaszokból épülnek fel.

Ok #

A bordák és a rúdelemek eltérő végeselem típusok, eltérő viselkedéssel.

A borda egy izoparametrikus elem, amely másodfokú függvénnyel közelíti az elmozdulásokat, ami megoszló terhelés vagy bordaelemen belüli koncentrált terhelés esetén valójában csak közelítés.  Emiatt az elemen belüli igénybevételeket nem tudjuk pontosan meghatározni, ennek megfelelően a szomszédos végeselemek közös csomópontjaiban a számítás közvetlen eredményeként kapott igénybevételek sem egyeznek. Ez az eredmények simításával javítható.

A gerendaelem egy Navier-Bernoulli elem, amely harmadfokú bázisfüggvénnyel közelíti az elmozdulásokat. Azonban ez a végpontokon és a rúd elemen belül csak pontszerű terhek esetén ad pontos alakváltozás- és feszültség diagrammokat. A közbenső terhek hatása, azok elrendezésének ismeretében a harmadfokú elmozdulásfüggvényre és annak deriváltjaira (a görbületre és az igénybevételi ábrákra) szuperponálható. Ennek eredményeként pontos lehajlási alakot és igénybevételi ábrát kapunk rúdelemen belüli terhek esetén is. Rúdelem esetén tehát nincs szükség az eredmények simítására.

Ez azonban nem igaz, ha a rúdelemhez vonalmenti támasz van definiálva.

A vonalmenti támaszról az erő, mint megoszló terhelés hat a rúdra, azonban ez nem kerül figyelembevételre a javított gerendaigénybevételek számításánál. Emiatt az igénybevételi ábra szakaszos lesz. A támaszokban folyamatosan elnyelődő nyíróerő nem kenődik szét a rúdelemen, hanem az egyes végeselemek között ugrás formájában jelenik meg.