Vasbeton pillér mértékadó igénybevételei

Probléma leírása #

Egy csarnok szerkezet pilléreinek ellenőrzésekor úgy tűnik, hogy az “Egyedi” – “ULS összes” Mértékadó Min,Max kombináció nem tartalmazza az “ULS” mértékadó Min,Max értékeit. 

(Statika fül → Ábrázolási paraméterek → Kombinációs mód)

Más szóval ULS összes kombinációs módban (ami tartalmazza a sima ULS-t is) a vasbeton oszlop teherbírási görbéjén belül láthatóan kevesebb pont jelenik meg, mint a kevésbé széles körű teherkombinációban (ULS).

Magyarázat #

Akár ULS, akár ULS összes mértékadó kombinációról beszélünk, a háttérben mindig az történik, hogy a méretező a kiválasztott mértékadóból kiveszi a normálerő szélsőértékeket valamint a vele egyidejű nyomatékokat, és hasonlóképpen a maximális nyomatékokat és vele egyidejű normálerőket. A méretezés végül ezekre az igénybevétel párokra történik és ezeket a pontokat jelenítjük meg.

Az, hogy az ULS esetén esetleg több pont jelenik meg, mint az ULS összes esetén, annak oka, hogy a program egy bizonyos tolerancián belüli értékeket keres a maximumoknál. Tehát ha az ULS kombinációkban több terhelési szituációban kerülünk a maximum igénybevétel közelébe, akkor ott több pontpárt vesz fel a program. Ugyanez előfordulhat éppen az ULS összes esetén is. Nem jelenthető ki az, hogy az ULS összesben legalább ugyanannyi vagy több pontot kellene látnunk, mint a sima ULS-ben.

Az, hogy adott példában az N-Mz metszeten úgy tűnik, hogy sima ULS esetén látszódnak olyan pontok, amik ebben a metszetben (N-Mz) nagyobb Mz értéket mutatnak, mint ULS összes esetén, nem jelenti önmagában, hogy ULS összesben is ezek lennének a mértékadó pontok. Hiszen, ha ugyanezeket a pontokat a térbeli teherbírási felület alatt más szemszögből is megvizsgáljuk, pl. My-Mz metszeten (lenti ábrák), akkor látszik, hogy sima ULS kombinációban a kicsit nagyobb Mz értékű pontokhoz kisebb egyidejű My értékek tartoznak. ULS összesben pedig a kicsit kisebb Mz értékhez nagyobb egyidejű My értékek tartoznak. Mindezek alapján, mivel a program egyidejű igénybevétel párokra számolja a kihasználtságot, ezért, csupán az N-Mz metszetet nézve önmagában, nem meghatározható, hogy az adott pontok minden kombinációban mértékadóak lennének-e, vagy sem.