RÉSZLETES TERVBEMUTATÓK

MOL CAMPUS

BUDAPEST,  MAGYARORSZÁG

ÉPíTÉSZET: Foster and Partners / FINTA Studio
STATIKAI TERVEZÉS: HYDRASTAT
TERVEZÉS ÉVE:  2022

 

 

A Projekt rövid bemutatása

A MOL Campus a Lágymányosi-öbölben épült, 86 000 m2 hasznos alapterületű irodaház. Két fő tartószerkezeti egysége: a torony és a pódium épület.  Az irodaház alatt négy szint szerkezeti dilatáció nélkül kialakított pinceszint található, mely szerkezeti rendszerét tekintve monolit-, síklemez födémekkel kialakított vasbetonvázas épület, melynek állékonyságát a toronyépületrészen két, míg a pódiumon négy merevítőmag biztosítja.

A felszerkezet két szerkezeti dilatációs egységre lett osztva. A toronyépület földfelszín feletti részei: földszint + 28 emelet, melyek átlagos szintmagassága 4,0-4,5 méter között változik. A vasbeton födémek utófeszített tapadóbetétes rendszerűek. Az irodaszintek felett helyet kapott egy a nagyközönség számára is látogatható tetőterasz, melyet egy 24 méter szerkezeti magaságú „korona” acélszerkezet ölel körül. A pódium földfelszín feletti részei: földszint + 5 emelet, gépészeti szint. A födémek a toronyhoz hasonlóan utófeszített tapadóbetétes kialakítással készültek.  A két épületrész funkcionális összeköttetéséről az 1. – 5. emelet között öszvérszerkezetű gyalogos hidak gondoskodnak. A torony teljes szerkezeti magassága az alapozástól mérve: ~158 méter, míg a pódiumé ~41 méter.

Az épület rezgésvizsgálatát, a hagyományos lágyvasalással kialakított vasbeton födémeinek tartószerkezeti számítását, az öszvérszerkezetként kialakított gyalogoshidak méretezését, továbbá az épület acélszerkezeteinek analízisét AXISVM szoftver segítségével méreteztük.

Merevítő rendszer vizsgálata

A toronyház és a pódium tartószerkezete egymástól elkülönítve két külön modellben volt vizsgálva. A toronyépület analíziséhez több számítási modell készült, melyekben a szerkezeti elemek, (falak, födémek, oszlopok) eltérő merevségi beállítást kaptak, függően attól, hogy az épület szeizmikus viselkedése, széldinamikai viselkedése, vagy a homlokzattervezéshez szükséges épületmozgások meghatározása volt a cél. A toronyépület merevítőmagjának méretezéséhez nagy segítséget nyújtott az AXIS VM virtuális rúd funkciója, mellyel a vizsgált faltestek igénybevételei pontosan meghatározhatók, így segítve az összetett faltestek duktilitásának verifikálását. A merevítőmagok összetett faltestei héjmodellekből, míg az azok együtt dolgozását biztosító kapcsológerendák (coupling beam) rúdelemek alkalmazásával került modellezésre. A nemzetközi szakirodalom által javasolt merevségi beállítások figyelembevételével lettek meghatározva az épület sajátfrekvenciái a széldinamikai, illetve szélkomfort vizsgálatokhoz, továbbá az épület szeizmikus méretezéséhez. A szeizmikus terhek a AXISVM által biztosított lehetőséget kihasználva egyedi válaszspektrumgörbe segítségével kerültek meghatározásra a lokális válaszspektrumgörbe értékeinek megfelelően. További érdekesség, hogy az épület frekvenciatartománya miatt az épület szeizmikus terhei és az épület mozgása között az összefüggés nem lineáris. Így az épület szeizmikus terhek okozta elmozdulása és igénybevételei két különböző spektrumgörbéből kerültek meghatározásra. Előbbi a rugalmas, míg utóbbi a tervezési spektrumgörbe segítségével.

Az építkezés okozta időben elnyúló teherlépcsők, a beton kúszása és zsugorodása, ill. mindezek szerkezeti alakváltozásra gyakorolt hatása, egyedi parciális teherkombinációk alkalmazásával lettek figyelembe véve a végeselemes programban végzett számítások során. Az épület végleges alakváltozása a teherlépcsők okozta alakváltozások numerikus kombinációjából állt elő, figyelembe véve az építkezés alatti geometriai korrekciókat.

Acélszerkezetek modellezése

Az épületszerkezetnek több egyedi acélszerelvény is a részét képezi, melyek feszültségeloszlását, ill. megfelelőségét héjelemekből felépített csomóponti modelleken vizsgáltuk nemlineáris anyagmodellt, és másodrendű számítást alkalmazva.

A pódium épületrész középső átriuma felett 70 méter hosszú, 11 méter fesztávolságú -közvetlenül a tartószerkezetre rögzített- üvegtető készült. Az üvegtetőt 1,35 méterenként kiosztott trapéz keresztmetszetű, változó magasságú, hegesztett zártszelvényből kialakított gerenda fogadja. Az üvegtető szigorú alakváltozás korlátozása miatt szükséges volt a tartószerkezet lehető legpontosabb mozgás analízisére, figyelembe véve az üvegtetőre függesztett karbantartó darupálya, illetve a leesésvédelem és a feszített árnyékolók okozta lokális terheket. A tartók összetett geometriája miatt a teljes acélszerkezet héjelemként került bemodellezésre az AXISVM program segítségével.

 

 

 

Összegzés

Annak ellenére, hogy az AXISVM nem kifejezetten magasházak tervezésére specializálódott program, bizonyos kiegészítésekkel, speciális beállításokkal, széleskörben alkalmazható magasházak tartószerkezeti analízisére, a szerkezet erőjátékának vizsgálatára mind acél-, mind pedig vasbetonszerkezetek esetén.

képek forrása: HYDRASTAT

fotók: Palkó György