BIM EGYÜTTMŰKÖDÉS

A Building Information Modeling (BIM) lehetővé teszi az építészek és szerkezettervező mérnökök számára, hogy a népszerű BIM szoftverekkel, például a Revit®, az ARCHICAD, a Nemetschek Allplan vagy a Tekla Structures segítségével olyan 3D épületmodelleket hoznak létre, mellyel követhetik a tervezés, építés és üzemeltetés teljes folyamatát. A BIM technológiának köszönhetően az épülettervezés folyamata jelentős mértékben optimalizálható, illetve a projektek módosításai jelentős időmegtakarítással vezethetők végig minden szakági tervező számára. Az AXISVM képes az építészeti és szerkezettervező programokban tárolt objektum információk importálására, illetve az AXISVM segítségével felépített szerkezetek statikai vázának exportálására is ezen szoftverek felé. A kétirányú adatkapcsolat jelentősen felgyorsítja a szerkezetek statikai modelljének felépítését, valamint megkönnyíti a statikusok és építészek együttműködését közös munkafolyamat biztosításával. Az AXISVM egyaránt támogatja az Open és Closed BIM kapcsolatokat. Az AXISVM adatkapcsolatoknak fontos pillére az ingyenes AXISVM API interfész, mely a Microsoft COM technológia támogatásával lehetővé teszi egyedi alkalmazások fejlesztését a felhasználóink számára. Az AXISVM API segítségével készült több, saját fejlesztés is, például a Revit és Tekla modulok, valamint a Grasshopper és Dynamo kiegészítő alkalmazások.
IFC MODUL

Az Open BIM együttműködés elsősorban az IFC fájlformátumon keresztül valósul meg és összekapcsolja az AxisVM szoftvert építészeti és szerkezettervező alkalmazásokkal.
Az adatkapcsolat két irányú.

JELLEMZŐK

Export esetén

 • IFC 2x, 2×2, 2×3 fájl formátumok támogatása
 • oszlop, gerenda, fal és födém elemek építész modelljének és statikai vázának exportálása
 • oszlop, gerenda, fal és födém elemek alkalmazott vasalásának exportálása

Import esetén

 • oszlop, gerenda, fal és födém elemek alkalmazott vasalásának exportálása
 • oszlop, gerenda, fal és födém elemek importálása és automatikus statikai váz generálása az építész modellből
 • a változások automatikus felismerése és követése
 • intelligens eszközök az olyan elemek felismeréséhez, melyek automatikusan nem azonosíthatók a beolvasott információk alapján

RÉSZLETEK

STATIKAI VÁZ

Export esetén az elemek mellett terhek, teheresetek, tehercsoportok, illetve teherkombinációk is átadhatók. Az export során az alkalmazott végeselem háló is lementésre kerül.

Import esetén az IFC 2×3-as formátumtól kezdődően lehetőség van statikai vázak közvetlen átvételére is. Ez a betöltési mód csak akkor választható, ha az IFC állományban a szükséges adatok (csomópontok, valamint a statikai vázat leíró topológia, támaszok, terhek, teherkombinációk) ténylegesen szerepelnek.

ÉPÍTÉSZ OBJEKTUMOK

Az AxisVM oszlop, gerenda, fal, födém és tetőelem objektumok beolvasására alkalmas. A program az importált fájlból az oszlop- és gerenda objektumok geometriai adatainak felhasználásával automatikusan generálja a megfelelő szelvényeket és az elemek tengelyét. Fal és födém objektumok importálása során automatikusan meghatározza ezek középsíkját. Importáláskor választható az aktuális modell felülírása vagy frissítése.

VÁLTOZÁSOK AUTOMATIKUS FELISMERÉSE

Frissítés esetén a program az egyedi objektumazonosítók alapján felismeri az modell változásait. Az új/módosult/törölt objektumokat listába gyűjti, ahol a felhasználó bejelölheti, hogy mely elemekre hajtódjon végre a művelet (így nem szükséges az IFC fájlból minden módosítást átvenni).
A lista elemére kattintva a program azonnal mutatja, hogy a modellben hol található megváltozott objektum.

REV MODUL

A program a Revit által biztosított API-n keresztül képes a felépített modell adatait Revit-be áttölteni vagy az ott felépített modellt beolvasni az AxisVM szoftverbe.
Az AxisVM két módon tud együttműködni a Revittel: egy köztes fájl segítségével vagy az AxisVM COM interfészén keresztül.

Követelmények / ajánlások

 • a Revit modell exportálásához telepítse a Revit alá a szükséges kiegészítő alkalmazást (Revit add-in)
 • Autodesk Revit 2015-ös vagy újabb verziójára van szükség

JELLEMZŐK

Export esetén

 • oszlop, gerenda, fal és födém elemek statikai vázának exportálása
 • oszlop, gerenda, fal és födém elemek alkalmazott vasalásának exportálása

Import esetén

 • oszlop, gerenda, fal és födém elemek statikai vázának importálása
 • változások automatikus felismerése és követése
 • adatátvitel külső fájlban van közvetlen COM kapcsolattal

RÉSZLETEK

EXPORTÁLT ELEMEK

Export esetén a modell geometriai jellegű adatai kerülnek átadásra a Revit számára:

 • rúdszerű elemek és azok anyagai, keresztmetszetei
 • tartomány jellegű elemek és azok anyagai
 • támaszok

Az AxisVM-ben definiált terhek jelenleg nem képezik az export részét.

Az exportálandó elemek köre kiválasztható:

 • Teljes szerkezet – a modellben lévő minden exportálható adat kiírásra kerül a fájlba
 • Bekapcsolt részletek – csak a képernyőn is látható bekapcsolt részletek kerülnek kiírásra
 • Kijelölt elemek – csak a kijelölt elemeket írja a program a fájlba

BETÖLTÉSI MÓDOK

Export Revit felé: ha az import pillanatában van megnyitott projekt a Revitben, többféle betöltési mód közül választhatunk

 • Felülír – ekkor az összes meglévő elem törlésre kerül (kivéve azok, melyek rögzítettek a projektben), és az így kialakuló üres projektbe importálódnak az új elemek
 • Hozzáad – az új elemek a már meglévők mellé importálódnak
 • Új projekt létrehozása – ilyenkor a megnyitott projekt nem változik, mellette egy teljesen új projekt jön létre, és ebbe olvasódnak be a fájl elemei

Import Revitből: nincs választási lehetőség, mindenképp új projekt jön létre.

ANYAGTÍPUSOK MEGFELELTETÉSE

Exportálás során az anyagok megfeleltetését egy olyan fa struktúra segíti, melynek két listájában az AxisVM, illetve a Revit modellben megtalálható anyagtípusok szerepelnek. Lehetőség van a listaelemek összerendelésére vagy hiányzó anyagtípus esetén új típus létrehozására.

Revit adatok importálása esetén nem mindig lehetséges a Revit adatbázisából az anyag információk pontos kinyerése. Ahol ez nem sikerül, a felhasználó segítségét kéri a program. Ilyenkor az egyes szerkezeti elemek nevéhez kell AxisVM által ismert anyagneveket rendelni.

REVIT SZELVÉNYEK FELISMERÉSE

A Revit API csupán bizonyos korlátozásokkal teszi lehetővé a modellben használt elemek szelvényeinek lekérdezését, ezért néha a felhasználó beavatkozására is szükség van.
Első lépésként a modul megkísérli a Revitből kinyerni a szükséges szelvény információkat.

A szelvény felismerés többféle módon történhet:

 • automatikusan (Revit adatbázisban meglévő szelvények)
 • kiválasztással az AxisVM szelvénytárból
 • szelvény paraméterek megfeleltetéséve
 • szelvény kihagyásával (nincs megfeleltetés)

ÖSSZEHASONLÍTÁS ALAPÚ ADATCSERE

Az összehasonlítás alapú export-import segítségével ugyanazon épületen dolgozó különböző mérnökök az egymás által módosított, törölt vagy új elemeket úgy tudják importálni egyik vagy másik szoftverbe, hogy eközben a modell többi része nem változik meg.
A munkafolyamat egyaránt indulhat Revitből és AxisVMből is.

Az import során az alábbi lehetőségeket kezeljük:

 • az importált állományban szereplő elem még nincs jelen a modellben. Ilyenkor az új elemet egyszerűen csak behelyezzük a modellbe.
 • a megnyitott modell egy vagy több eleme nem található meg az érkező állományban. Ilyenkor felhasználói preferencia kérdése, hogy ezen elemeket töröljük-e a modellből vagy meghagyjuk.
 • a megnyitott modell adott eleme megtalálható az importált állományban is. Ilyenkor egy összehasonlítás történik, melynek alapja:
  • a szerkezet anyaga (beállítástól függően)
  • statikai modell (rúdtengely vagy középsík)
  • keresztmetszet vagy vastagság
TI MODUL

A Tekla Structures 2019 előtti verziókhoz olyan COM szerveren keresztül megvalósuló adatkapcsolat áll rendelkezésre, mellyel csak AxisVM modell importálható a Tekla Structures programba.
Ezzel szemben a 2019 vagy későbbi verziókhoz már olyan közvetlen adatkapcsolat érhető el, mellyel a Tekla Structures modellek adatai is feldolgozhatók az AxisVM szoftverben.

Követelmények / ajánlások

 • a Tekla modell exportálásához telepítse a Tekla Structures alá a szükséges kiegészítő alkalmazást (Tekla add-in)

JELLEMZŐK

Export esetén

 • kiírhatók rácsrudak, rudak, bordák, tartományok, támaszok
 • a csomóponti támaszok merevségeit is tartalmazhatják az exportált információk
 • az alkalmazott vasalás adatainak átadása

Import esetén

 • beolvashatók rúdszerű elemek és azok anyagai, keresztmetszetei, tartomány jellegű elemek és azok anyagai, csomóponti támaszok
 • terhek és teherkombinációk beolvasása

RÉSZLETEK

EXPORTÁLT ELEMEK

Export esetén a modell geometriai jellegű adatai kerülnek átadásra a Tekla Structures számára:

 • rúdszerű elemek és azok anyagai, keresztmetszetei
 • tartomány jellegű elemek és azok anyagai
 • támaszok

Az AxisVM-ben definiált terhek jelenleg nem képezik az export részét.

Az exportálandó elemek köre kiválasztható:

 • Teljes szerkezet – a modellben lévő minden exportálható adat kiírásra kerül a fájlba
 • Bekapcsolt részletek – csak a képernyőn is látható bekapcsolt részletek kerülnek kiírásra
 • Kijelölt elemek – csak a kijelölt elemeket írja a program a fájlba
 • Szerkezeti elemek összeállítása – az egyvonalban lévő, azonos tulajdonságú elemek összeállítása egy elemmé

Import esetén a fent felsorolt geometria adatok mellett a terhek és teherkombinációk átadására is lehetőség nyílik a Tekla Structures szoftverből.

A TEKLA ANALÍZIS MODELL LÉTREHOZÁSA

A Teklából történő exportálás első lépése az analízis modell létrehozása, mert ez a modell határozza meg azt, hogy milyen elemeket és milyen adatokkal fog exportálni. Ezért érdemes törekedni olyan analízis modell kialakítására, melyet az AxisVM további módosítások nélkül képes feldolgozni. Az optimális beállítások sok tényezőtől függenek. Az AxisVM kézikönyv részletes útmutatót tartalmaz a megfelelő beállítások használatáról.

SAF MODUL

Az SAF (Structural Analysis Format) modul lehetővé teszi a statikai váz adatainak közvetlen átvitelét egy speciális, Excel alapú fájl formátumon keresztül. Az SAF fájlban szabványosított táblák tárolják a statikai váz geometriai, elem és teher paramétereit, melyek az Excel táblázatkezelővel megtekinthetők és módosíthatók. Az SAF formátumot támogatják többek között az ArchiCAD, AllPlan, SCIA és RISA-3D programok is.

Az SAF modullal megvalósítható ArchiCAD – AxisVM workflow részletes bemutatása (Archimage Plusz Kft.)

JELLEMZŐK

Export esetén

 • kiírhatók rácsrudak, rudak, bordák, tartományok, támaszok
 • a csomóponti támaszok merevségeit is tartalmazhatják az exportált információk
 • terhek és teherkombinációk átadása

Import esetén

 • beolvashatók rúdszerű elemek és azok anyagai, keresztmetszetei, tartomány jellegű elemek és azok anyagai, csomóponti támaszok
 • terhek és teherkombinációk beolvasása

RÉSZLETEK

ÖSSZEHASONLÍTÁS ALAPÚ ADATCSERE

Az összehasonlítás alapú export-import segítségével ugyanazon épületen dolgozó különböző mérnökök az egymás által módosított, törölt vagy új elemeket úgy tudják importálni egyik vagy másik szoftverbe, hogy eközben a modell többi része nem változik meg.
A munkafolyamat egyaránt indulhat AxisVM-ből vagy az SAF szabványt támogató egyéb szoftverből is.

Az import során az alábbi lehetőségeket kezeljük:

 • az importált állományban szereplő elem még nincs jelen a modellben. Ilyenkor az új elemet egyszerűen csak behelyezzük a modellbe
 • a megnyitott modell egy vagy több eleme nem található meg az érkező állományban. Ilyenkor felhasználói preferencia kérdése, hogy ezen elemeket töröljük-e a modellből vagy meghagyjuk
 • a megnyitott modell adott eleme megtalálható az importált állományban is. Ilyenkor egy össze­hasonlítás történik, melynek alapja:
  • a szerkezet anyaga (beállítástól függően)
  • statikai modell (rúdtengely vagy középsík)
  • keresztmetszet vagy vastagság
ALP MODUL

Az ALP modul lehetővé teszi a vasalási információk exportálását az Allplan szoftver felé ASF formátumú fájl készítésével. Az ASF fájl tartalmazza a kiválasztott tartományok számított vagy alkalmazott vasalási adatait.
Az adatkapcsolat egyirányú.

Követelmények / ajánlások

 • az ASF file exportja csak a vasbeton méretezésnél érhető el

JELLEMZŐK

 • a vasalási adatok tartományonként külön fájlokba kerülnek (Név_001.asf, …), melyeket később egyszerre is beolvashatunk az Allplan-ba (batch üzemmódban)
 • az Allplan ASF import korlátai miatt a tartományok mindig az X-Y vagy X-Z síkba transzformálódnak, attól függően, hogy melyik sík van közelebb az egyes tartományok síkjához
 • a fájlok csak a tartományok vasalás eredményeit tartalmazzák, a külön definiált felületelemekét nem
 • kiválasztható, milyen típusú vasalási eredmények íródjanak ki:
  • a szükséges (számított)
  • a tényleges (alkalmazott)
  • amelyik nagyobb ezek közül
EGYÉB ADATKAPCSOLATOK

Az AxisVM további adatkapcsolatai is segítik más CAD szoftverek felé az információ átadását és/vagy lehetővé teszik onnan adatok átvételét.
Ezeknek a lehetőségeknek a nagy része már az alapcsomagokban vagy ingyenes alkalmazásokban érhetők el. Ezek közé tartoznak a kapcsolódási lehetőségek a BoCAD, a StatikPlan vagy a PianoCA szoftverekhez. Sok tervezőszoftver kezeli a DXF (Drawing Interchange Files) formátumot, melyet az AutoCAD fejlesztett azzal a céllal, hogy az építészeti tervek grafikus adatai más szoftverek számára is elérhetők legyenek.

Az AxisVM a 3 dimenziós modell megjelenítést, illetve parametrikus tervezést is támogatja.

RÉSZLETEK

A MODUL PDF FÁJLOK IMPORTÁLÁSÁT ÉS EXPORTÁLÁSÁT IS TÁMOGATJA

Importálás során a fájlban található alaprajzok, metszetek háttérfóláira tölthetők vagy közvetlen statikai vázként is felhasználhatók.
A 3D PDF készítés egy olyan speciális formátum, amely az összes rajzi információt 3 dimenziós formátumban tárolja. A képernyőn megjelenő ábrát lementve ebbe a formátumba majd az Adobe Acrobat Reader 8.1-es vagy későbbi verziójába beolvasva, a modell interaktívan nagyítható, forgatható, így a dokumentációban a modell bármilyen nézetben megtekinthető.

3D PARAMETRIKUS TERVEZÉS

Az egyre nagyobb teret nyerő 3D parametrikus tervezéshez a Grasshopper és Dynamo kiegészítő alkalmazások nyújtanak lehetőséget.
Használatukhoz az ingyenes kiegészítő alkalmazások szükségesek.

Kiegészítő alkalmazások letöltése >>