STATIKAI VÉGESELEM-PROGRAM
Statikai méretező és számító programrendszer
AxisVM

Az eredmények grafikus ábrázolása

Az eredmények grafikus ábrázolásához többféle módszer közül választhatunk. Az elmozdulás, erő, nyomaték, feszültség, stb. komponenseket felrajzolhatjuk az elemekre diagram formájában, azonos értékeket összekötő színezett szintvonalakkal vagy értéktartományok szerint színezett szintfelületekkel.

Felületelemen megjeleníthető eredmények esetén választhatjuk a Szintfelület 3D megjelenítést is, ekkor a felületelemek síkjára merőlegesen domborzati ábrát kapunk.

Ha adtunk meg metszeteket, metszősíkokat vagy metszetszakaszokat, mód van az eredmények metszetszerű ábrázolására is, metszetszakaszok esetén akár az eredő vagy integrált érték is kirajzolható. Az eredmények felrajzolhatóak a modell eredeti geometriája szerint, de az elmozdult alakra is.
Az ábrázolás önkényes egységekben történik, a léptéket egy szorzó módosításával változtathatjuk.

Ábrázolási paraméterek

A megjeleníteni kívánt eredményértékek grafikus módjainak beállítása során kiválasztható a vizsgálandó tehereset, teherkombináció, mértékadó teherkombináció.

Kombinációs mód

Mértékadó kombináció képletének kiválasztása során az Automatikus opciót választjuk, az eredmény-komponenstől függően a program maga állapítja meg, hogy ULS (teherbírási határállapot) vagy SLS (használhatósági határállapot) kombinációt kell-e képezni. Egyedi esetén eredménykomponenstől függetlenül kiválaszthatóvá válik bármelyik kombinációs módszer. Az egyes módszerek alapján számított mértékadó kombinációk a teher-esetek legördíthető fájában külön ágakon jelennek meg.
Automatikus mértékadó kombináció beállításakor a program méretezéskor is mindig a szabvány által előírt mértékadó képletet választja, tehát például EC-HU esetén repedéstágasságot a gyakori SLS kombinációból, faszerkezet esetén elmozdulásokat a karakterisztikus SLS kombinációból, igénybevétel, feszültség értékeket ULS kombinációkból számol.

Minimum - maximumértékek

Az eredmények szélsőértékeit keresi meg az aktuális esetben és beállításban. A funkció megadja a kiválasztott komponens legkisebb és legnagyobb helyi szélsőértékeit. Ha a szerkezeten szélsőérték több helyen is található, akkor az összes hely megjelölésre kerül.


Concrete design and check
Steel design and check
Timber beam design

AxisVM áttekintése
AxisVM Rapido áttekintése
AxisVM Viewer áttekintése
Vasbetontervezés
Acéltervezés
Fa méretezés
Lépésről-lépésre kézikönyv
AxisVM oktatófilmek
Ügyfélszolgálat

Copyright (c) InterCAD All rights reserved

Forgalmazók
Árajánlatkérés