STATIKAI VÉGESELEM-PROGRAM
Statikai méretező és számító programrendszer
AxisVM

Tehertípusok

Lehetőségünk van statikai, rezgés, kihajlás és dinamikai vizsgálatoknál fellépő statikus és dinamikus terhek definiálására.

A klasszikus alapteheresetek mellett az AxisVM program segítségével tudunk földrengés terheket, mozgó terheket, feszített terheket, pushover terheket, dinamikus terheket, folyadék terheket, automata hó és szélterheket definiálni.

Csomóponti terhek

Csomóponti erőt és nyomatékot hat globális koordinátatengely -irányú komponenseiével, (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ ), vagy egy referencia által meghatározott iránnyal és egy Fx illetve Mx értékkel adhatunk meg.

Koncentrált erők rúdra

A rúd és borda elemekre koncentrált erőt és nyomatékot hat globális vagy lokális koordináta tengely- irányú komponensével (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ ) adhatunk meg. Ha olyan keresztmetszetre adunk meg terhet, amelyiken már volt teher, akkor kérhető a meglévő és az új terhek összegezése, vagy a meglévő teher fölülírása.

Koncentrált erők tartományokon

A kurzor aktuális helyén koncentrált teher helyezhető el a tartományra vagy végeselemre. A program érzékeli a felület síkját, típusát. Lerakni csak olyan terheket lehet, amely az adott felülettípuson értelmezhető.

Vonalmenti megoszló teher rúdon/bordán

A kijelölt rúd/borda szerkezeti elemekre megoszló terhet (erőt és csavarónyomatékot) írhatunk elő. Egy rúdra több megoszló teher is megadható az aktuális teheresetben. A rúd/borda hossztengely menti vagy vetületi teherértékeit kell megadni.

Élmenti teher elemperemen

Az élmenti megoszló teher az él hossza mentén hat. Héjelemek esetén a globális irányú teher lehet vetületi jellegű is. A felületelemekre ható élmenti terhek intenzitása egy elem élén konstans.

Vonalmenti teher tartományon

Vonalmenti teher elhelyezése tartományon/végeselemeken. Lerakni csak olyan terheket lehet, amelyek az adott felülettípuson (lemez, tárcsa, héj) értelmezhetők.

Felületi teher

A felületi teher hozzárendelhető végeselemekhez és tartományokhoz is. A felületelemekre ható felületi megoszló terhek intenzitása egy elem felületén konstans.

Hálófüggetlen felületi teher tartományokon

A funkció segítségével tartományokra hálófüggetlen felületi terheket helyezhetünk el. Megadni csak olyan típusú és irányú terhet lehet, mely az adott tartományon értelmezhető

Vonalelemekre szétosztott felületi teher

Egyenletes intenzítású felületi teher adható meg rácsrúd, rúd vagy borda elemekre (rácsrudak esetén a rácsrúd végi csomópontokra generálódik a teher).

Folyadékteher

A kijelölt elemekre lineárisan változó folyadékteher adható meg. A lemez vagy héj elemekre ható teherértéket az elemek sarokpontjaiban számított intenzitással határozza meg a program. Az egy lépésben megadott összes folyadékterhet a program logikailag egy teherként kezeli.

Önsúly

A kijelölt elemek, tartományok önsúlyát a program a terület, vastagság és anyagsűrűség alapján mint megoszló terhet számítja, és ezt az aktuális teheresethez rendeli.

Hosszváltozás

Kijelölt rácsrudakra/rudakra megadott nagyságú dL [m] hosszváltozás (vagy gyártási hiba) írható elő. A pozitív dL hosszváltozás nyomóerőt ébreszt a csatlakozó csomópontokban.

Feszítő/nyomóerő

A kijelölt rácsrudakra/rudakra megadott nagyságú és előjelű feszítőerő P[kN] adható meg. Pozitív P feszítőerő húzóerőt ébreszt a csatlakozó csomópontokban.

Hőmérsékletváltozás vonalelemen

A kijelölt rácsrudakra egyenletes hőmérsékletváltozás írható elő. A kijelölt rudakra/bordákra egyenletes vagy egyenlőtlen hőmérsékletváltozás adható meg.

Hőmérsékletváltozás felületelemen

A kijelölt felületelemekre egyenletes vagy egyenlőtlen hőmérsékletváltozás írható elő.

Támaszmozgás

Csomóponti támaszelemre előírható támaszmozgás: e[m] eltolódás és [rad] elfordulás valamennyi megtámasztási irányban. Amennyiben a csomópont nem rendelkezik szabad elmozdulási lehetőséggel egy adott irányban (letiltott szabadságfok), a megfelelő támaszmozgás-komponensnek nem lesz hatása a szerkezetre.


Concrete design and check
Steel design and check
Timber beam design

AxisVM áttekintése
AxisVM Rapido áttekintése
AxisVM Viewer áttekintése
Vasbetontervezés
Acéltervezés
Fa méretezés
Lépésről-lépésre kézikönyv
AxisVM oktatófilmek
Ügyfélszolgálat

Copyright (c) InterCAD All rights reserved

Forgalmazók
Árajánlatkérés