STATIKAI VÉGESELEM-PROGRAM
Statikai méretező és számító programrendszer
AxisVM

AxisVM Export formátumok

AxisVM Export IFC 2x, 2x2, 2x3 file

AxisVM Export IFC 2x, 2x2, 2x3 fájl

IFC formátumú fájl hozható létre, amelybe az építész modellekre jellemző szerkezeti objektumokat (fal, födém, oszlop, gerenda) ír ki a program. IFC fájlok átvihetők a következő alkalmazásokba:
ArchiCAD, AutoDesk ADT, Revit, Nemetscheck Allplan és Tekla (TS).

További részleteketért tekintse meg a BIM együttműködés Oktatófilmünket
AxisVM Export DXF file

AxisVM Export DXF fájl

Az aktuális modell geometriai hálózatát (vonalak, csomópontok) DXF formátumú fájlba menti a megadott fájlnév.DXF névvel.
A hálózat térben, valós méretekkel kerül mentésre. Amennyiben a modell felületelemeket is tartalmazott, akkor azok is a DXF fájlba kerülnek. A program három különböző DXF fájlkimenetet biztosít az AutoCAD vagy más CAD programok számára:
– AUTOCAD 2004 DXF fájl,
– AutoCAD 2000 DXF fájl,
– AutoCAD R12 DXF fájl,
– AutoCAD vasbetonszerkesztő fájl,
Lehetőség szerint használja az AutoCAD 2004 DXF formátumot, mert más formátumok esetén az alkalmazott színeknél és szövegeknél adatvesztés történhet. Korábbi DXF formátumok csak 256 színű palettát és ASCII karaktereket támogatnak.

AxisVM Export Tekla Structures file

AxisVM Export Tekla Structures fájl

A program kétféle fájlformátumba képes menteni az adatokat:
Tekla (TS) ascii fájl (*.asc)
Az Tekla (TS) program által beolvasható adatfájlt hoz létre, amely tartalmazza a rácsrúd és rúdelemek i vég, j vég koordinátáit, a hozzátartozó keresztmetszeti adatokat, valamint a rúd térbeli elhelyezkedését meghatározó referenciát.
Tekla (TS) DSTV fájl (*.stp)
Szabványos DSTV formátumú fájlba menti a rács és rúdelemek adatait (végpontok, anyag, keresztmetszet, referencia).
Ezt a formátumot több acélszerkezet-tervező CAD program is támogatja.

További részleteketért tekintse meg a Tekla Structures együttműködés oldalunkat
AxisVM Export Bocad file

AxisVM Export Bocad fájl

A BoCad acélszerkezet- konstruáló program által beolvasható adatfájlt hoz létre, amely tarNTCtalmazza a rácsrúd és rúdelemek i vég, j vég koorNTCdiNTCnáNTCtáit a hozzáNTCtartozó keresztmetszeti adatokat, valamint a rúd térbeli elhelyezNTCkedését megNTChaNTCtározó referenciát.

AxisVM Export StatikPlan file

AxisVM Export StatikPlan fájl

A SatikPlan program számára egy DXF formátumú vasbetonszerkesztő fájlt exNTCporNTCtál, mely tartalmazza a vasbetonlemez kontúrvonalát, a számított vasmenNTCnyiségeket szintvonalas formában, valamint az értékfeliratokat külön fóliákon.

AxisVM Export PianoCA file

AxisVM Export PianoCA fájl

A PianoCA program számára állít elő egy interface állományt *.pia kiterjesztéssel. Tartalmazza a kijelölt rúdelemek adatait, támaszait, terheit valamint a számított eredményeket.

AxisVM Export CADWork file

AxisVM Export CADWork fájl

DXF formátumú fájlt készít a CADWork vasbetonszerkesztő programhoz. A fájl létrehozása előtt ki kell jelölni a kiírandó tartományokat. Mivel a CadWork program síkbeli felületek vasalására képes, ezért a kijelölt tartományoknak egy síkban kell lenniük. A program a DXF fájlban minden tartományt egy lokális X-Y koordi-nátarendszerbe transzformál, a Z koordinátához pedig a számított vasmennyiséget rendeli. A vasbetonszerkesztő program ezeket az adatokat használja fel a szerkesztés során.

AxisVM Export Nemetschek AllPlan

AxisVM Export Nemetschek AllPlan

Allplan ASF formátumú fájlt készít, amely tartalmazza a kiválasztott tartományok számított vagy hozzárendelt vasalási adatait.
A vasalási adatok tartományonként külön fájlokba kerulnek (Név_001.asf, …), melyeket később egyszerre is beolvashatunk az Allplan-ba (batch üzemmódban). Az Allplan ASF import korlátai miatt a tartományok mindig az X-Y vagy X-Z síkba transzformálódnak, attól függően, hogy melyik sík van közelebb az egyes tartományok síkjához. A fájlok csak a tartományok vasalás eredményeit tartalmazzák, a külön definiált felületelemekét nem. Az Origóhoz illesztés bekapcsolásakor a tartományok eltolódnak, úgy, hogy a tartomány origóhoz legközelebb eső pontja kerüljön az origóba.
Kiválasztható, milyen típusú vasálási eredmények íródjanak ki: a szükséges (számított), a tényleges (alkalmazott) vagy amelyik nagyobb ezek közül.

AxisVM Export SDNF 2.0, 3.0 file

AxisVM Export SDNF 2.0, 3.0 fájl

SDNF (Steel Detailing Neutral Format) fájlba menti a modellt, melyet acélszerkezeti programok (Advance Steel, SDS/2, Tekla Structures, PDMS) tudnak beolvasni.

AxisVM Viewer file

AxisVM Viewer fájl

AxisVM Viewer formátumban (*.axv) menti le a modellt.

További részleteketért tekintse meg az AxisVM Viewer leírásunkat
AxisVM *.axs file

AxisVM *.axs fájl

A teljes szerkezet, a bekapcsolt részletek, vagy a kijelölt elemek AxisVM fájlba is exportálhatóak. Az Export dialógusablakban a Beállítások gombra kattintva szabályozhatjuk, mi kerüljön ki a fájlba. Az AXS export opciói hasonlók, mint a vágólapra másolás opciói


Concrete design and check
Steel design and check
Timber beam design

AxisVM áttekintése
AxisVM Rapido áttekintése
AxisVM Viewer áttekintése
Vasbetontervezés
Acéltervezés
Fa méretezés
Lépésről-lépésre kézikönyv
AxisVM oktatófilmek
Ügyfélszolgálat

Copyright (c) InterCAD All rights reserved

Forgalmazók
Árajánlatkérés