STATIKAI VÉGESELEM-PROGRAM
Statikai méretező és számító programrendszer
AxisVM

Acéltervezés MSz és Eurocode 3 szerint

Az Eurocode 3 (a továbbiakban EC3), az Európai Unió támogatásával került kidolgozásra, és immár több tagállamban, illetve társult országban szabvány (vagy előszabvány) erejűre emelkedett, míg másokban kísérleti jelleggel, a nemzeti szabványokkal párhuzamosan került illetve kerül bevezetésre.

Acélrúd ellenőrzése  →  Rendelési kód SD1

Homloklemezes csavarozott kapcsolat tervezése  →  Rendelési kód SD2

Acélrúd ellenőrzése

A modul a 4. keresztmetszeti osztályú elemek közül (kétszeresen szimmetrikus és gyenge tengelyre szimmetrikus) I és a zárt téglalapszelvényeket (beleértve a dobozszelvényt) méretezi. A tiszta hajlítás és nyomás eseteihez tartozó effektív keresztmetszetek jellemzőit számítja ki, majd ezekből meghatározza az ellenállásokat. Ezek a keresztmetszeti jellemzők megtalálhatóak a Táblázatkezelőben, az Acéltervezésen belül a Tervezési ellenállások táblázatban, illetve a rúdra kattintva, az előugró ablakban is megjelennek.

A modul alkalmazható:

a ) hengerelt I szelvényekre
b ) hegesztett I szelvényekre
c ) zárt téglalapszelvényekre
d ) csőszelvényekre
e ) egyszeresen szimmetrikus I szelvényekre
f ) T szelvényekre
g ) tömör téglalapszelvényekre
h ) tömör körkeresztmetszetû szelvényekre
i ) tetszőleges keresztmetszetű szelvényekre, korlátozottan

Az alábbi szabványok szerint végezhető:

MSz MSz 15024
Eurocode 3 EN 1993-1-1:2004
NEN NEN 6770:1997
SIA SIA 262:2003

Homloklemezes csavarozott kapcsolat tervezése

A tervezőmodul segítségével statikusan terhelt homloklemezes csavarozott kapcsolatok EC3 (Part 1.8 Design of Joints) szerinti nyomaték-elfordulási görbéje, illetve a kapcsolat nyomatéki teherbírása (MRd) és a kezdeti merevsége (Sj,init) számítható.
A modul felhasználható csavarozott kapcsolatok EC3 és MSz szerinti méretezésre, valamint meglevő kialakítások ellenőrzésére.

Az alábbi kapcsolatok számítását végezhetjük el a tervezőmodullal:

   keretsarok kapcsolat,

   oszlop-gerenda kapcsolat,

   gerenda-gerenda kapcsolat, ± 30°.

A kapcsolódó keresztmetszetek hegesztett vagy hengerelt I szelvények lehetnek. A homloklemez az oszlop övéhez kapcsolódik.

A gerenda hajlásszöge ± 30° lehet. A gerenda keresztmetszete az 1., a 2. vagy a 3. keresztmetszeti osztályba tartozhat.
A gerendában a normálerő nem haladhatja meg az Npl,Rd határerő 5%-át.

A számítás figyelembe veszi a kapcsolatban fellépő nyomaték, nyíróerő és normálerő jelenlétét.
Ebből következően ugyanahhoz a homloklemezes kapcsolathoz más-más MrD ellenállási nyomatékot kapunk az egyes terhelési esetekben vagy teherkombinációkban. Így teheresetenként, ill. –kombinációnként kell fennállnia az MrD, Msd egyenlőtlenségnek.


Concrete design and check
Steel design and check
Timber beam design

AxisVM áttekintése
AxisVM Rapido áttekintése
AxisVM Viewer áttekintése
Vasbetontervezés
Acéltervezés
Fa méretezés
Lépésről-lépésre kézikönyv
AxisVM oktatófilmek
Ügyfélszolgálat

Copyright (c) InterCAD All rights reserved

Forgalmazók
Árajánlatkérés