STATIKAI VÉGESELEM-PROGRAM
Statikai méretező és számító programrendszer
AxisVM

Vasbeton tervezés/méretezés

Az AxisVM szerkezetszámító program segítségével gyorsan és hatékonyan tudunk különféle vasbeton szerkezeti elemeket méretezni és ellenőrizni.

Concrete Design Concrete Design

Felületvasalás számítása  →  Rendelési kód RC1

Átszúródásvizsgálat  →  Rendelési kód RC3

Vasbeton oszlopok és gerendák méretezése  →  Rendelési kód RC2

Alapozás tervezése MSz, EC7 szerint  →  Rendelési kód RC4

COBIAX - födém méretezése  →  Rendelési kód CBX

Felületvasalás számítása

Vasalási irányoknak a tárcsa- lemez-, illetve héjelem lokális koordináta-rendszerének x, y irányait tekintjük. MSz és Eurocode 2 esetén a méretezési (vasalási) nyomaték, illetve normálerő párokat a kötött irányú optimális vasalástervezés alapján állapítjuk meg.

Az alábbi szabványok szerint végezhető:

MSz MSz 15022-1:1986
Eurocode 2 EN 1992-1-1:2004
DIN DIN 1045-1:2001-07
SIA SIA 262:2003

A felületvasalás számításakor a következő paramétereket kell hozzárendelni a végeselemekhez:

Anyagok, Vasalás, Repedéstágasság,

Alkalmazott vasalás

A számított szükséges vasmennyiségek alapján a felületelemekhez hozzárendelhető a ténylegesen alkalmazott vasalás.
Az alkalmazott vasalás hozzárendelése után a program kiszámítja a lemezek, tárcsák, héjak repedéstágasságát és a repedés irányát. Az alkalmazott vasalás figyelembevételével elvégezhető a vasbeton lemez nemlineáris lehajlás számítása.
Az elemekhez hozzá kell rendelni a felületvasalásnál leírt anyagi és vasalási paramétereket, majd meg kell adni a tényleges alsó és felső vasalást is.

Repedéstágasság számítása

Reinforcement of concrete plates, shells and Slab-on-grade foundation design

Vasalási irányoknak a tárcsa- lemez- illetve héj elem lokális koordináta-rendszerének x, y irányait tekintjük. A program megjeleníti a repedések szintfelületes térképét, repedésképet rajzol a modellre és megadja a repedések irányszögét.

Vasbeton lemez nemlineáris lehajlása

A lineáris statikai számításnál a lemezek lehajlását a rugalmas elmélet szerint kapjuk meg. A valóságban a vasbeton lemezek nem lineárisan rugalmasan viselkednek. Itt két ellentétes hatás érvényesül. Egyrészt az alkalmazott vasalás merevségnövelő hatása, másrészt a berepedés okozta merevségcsökkenés. E két hatás pontos nyomonkövetését végzi a program a nemlineáris lemezszá-mítással, az alkalmazott vasalás figyelembevételével.

A számítás során a vasbeton keresztmetszetek nyomaték-görbület összefüggését felhasználva meghatározásra kerül a vasbeton lemezek pontos lehajlása, figyelembe véve a húzott betonöv merevítő hatását is.
A számítás MSz, Eurcode DIN 1045-1 és SIA-262 szabványok szerint végezhető.

Átszúródásvizsgálat

A program az oszlop kontúrja és a hasznos lemezvastagság alapján meghatározza a kritikus átszúródási határvonalat, figyelembe véve a hasznos lemezvastagság hatszorosán belül lévő lemez-széleket és födémlyukakat. A konkáv oszlopkontúrok esetén a program a konvex kontúrral számol.

Az alábbi szabványok szerint végezhető:

MSz MSz
MSz
15022-1:1986
15022-1:1986/1M:1992
Eurocode 2 EN 1992-1-1:2004
DIN DIN 1045-1:2001-07

Vasbeton oszlopok és gerendák méretezése

Oszlopvasalás ellenőrzése

A Vasalás megadása lapon választható ki a keresztmetszet, itt állíthatók be a beton és az acélbetét anyagparaméterei és az oszlop kihajlási hosszai és itt helyezhetők el a keresztmetszetben az acélbetétek.
A program a keresztmetszeti adatok és vasalási paraméterek alapján meghatározza a határigénybevételi felületet, illetve a megadott kihajlási paraméterek figyelembevételével meghatározza a kijelölt rudak igénybevételeihez, illetve a táblázatban megadott tetszőleges Nx, Mya, Mza, Myf, Mzf értékekhez tartozó külpontosság-növekményeket. A külpontosság-növekményből kiszámolja az Nxd, Myd, Mzd tervezési igénybevételeket, majd ellenőrzi, hogy ezek a határigénybevételi felületen belülre esnek-e.

Az alábbi szabványok szerint végezhető:

MSz MSz 15022-1:1986
Eurocode 2 EN 1992-1-1:2004
DIN DIN 1045-1:2001-07
SIA SIA 262:2003

Gerendavasalás számítás

Gerendának tekintjük azokat a szerkezeti elemeket, amelyeknek egyik irányú mérete lényegesen nagyobb a másik kettőnél, és normálerő nem, vagy csak elhanyagolható mértékben terheli. A programmodul téglalap keresztmetszetű és fejlemezes, konstans vagy változó keresztmetszetű gerendák, bordák (alul- és felülbordás lemezek) vasalástervezésére alkalmas szimmetriasíkban történő hajlítás és nem számottevő normálerő esetén. A vizsgált részen a gerenda azonos anyagú. A számított hosszanti alsó és felső vasalás azonos anyagú. (A kengyeleknek lehet a hosszvasalástól eltérő anyaga).

Az alábbi szabványok szerint végezhető:

MSz MSz
MSz
15022-1:1986
15022-1:1986/1M:1992
Eurocode 2 EN 1992-1-1:2004
DIN DIN 1045-1:2001-07
SIA SIA 262:2003

Alapozás tervezése MSz, EC7 szerint

Pontalapok tervezése

Itt a téglalap (négyzet) alapterületű lemez, lépcsős lemez, illetve csonkagúla alakú alaptestek alaprajzi méretének és a szükséges vasalás mennyiségének meghatározása (tervezés), illetve az alaptest elcsúszásának és átszúródásának ellenőrzése végezhető el MSz és Eurocode7 szerint.

Meghatározza az alaptest süllyedését is.

Az alaptest egyes geometriai méreteit megadhatjuk, de ezek meghatározását a programra is bízhatjuk (ilyenkor csak felső határt kell megadnunk). A program a talaj és az igénybevételek alapján iteratív módszerrel meghatározza az alaptest szükséges méretét. Ezután ellenőrzi a tényleges alapméret alapján a teheresetekhez és -kombinációkhoz tartozó tényleges központosan nyomott Aeff területet, meghatározza az igénybevétel és a teherbírás tervezési értékét, a süllyedést (teheresetekre illetve használhatósági határállapot [SLS] szerinti teherkombinációkra), a kihasználtságot és az esetleg szükséges nyírási vasalást. A program ellenőrzi az alap helyzeti állékonyságát is.

Sávalapok tervezése

Itt lemez, lépcső vagy csonkagúla alakú sávalap-testek alaprajzi méretének és a szükséges vasalás mennyiségének meghatározása (tervezés), illetve az alaptest elcsúszásának és átszúródásának ellenőrzése végezhető el el MSz és Eurocode7 szerint. A program meghatározza az alaptest süllyedését is.

COBIAX - födém méretezése

Ha a programcsomag tartalmazza a COBIAX (CBX)-modult, a födémekbe COBIAX gyártmányú, betonmegtakarítást és önsúlycsökkenést eredményező kitöltő elemeket lehet elhelyezni, melyekkel nagyobb fesztávú szerkezetek alakíthatóak ki, mint a tömör betonfödémekkel.

Az alábbi szabványok szerint végezhető:

Eurocode 2 EN 1992-1-1:2004
DIN DIN 1045-1:2001-07
SIA SIA 262:2003

A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a kitöltő elemek csökkentik a födém merevségét és nyírási ellenállását. A kisebb hajlítási merevség hatása a lehajlásban és az igénybevételekben közvetlenül megjelenik. Azokon a helyeken, ahol a nyírási igénybevételek meghaladnák a csökkentett nyírási ellenállást, nem szabad kitöltő elemeket alkalmazni.

Reinforcement of concrete plates, shells and Slab-on-grade foundation design

Concrete design and check
Steel design and check
Timber beam design

AxisVM áttekintése
AxisVM Rapido áttekintése
AxisVM Viewer áttekintése
Vasbetontervezés
Acéltervezés
Fa méretezés
Lépésről-lépésre kézikönyv
AxisVM oktatófilmek
Ügyfélszolgálat

Copyright (c) InterCAD All rights reserved

Forgalmazók
Árajánlatkérés