STATIKAI VÉGESELEM-PROGRAM
Statikai méretező és számító programrendszer
AxisVM

Földrengés-számítás, Válaszspektrum analízis

Földrengésterhek meghatározása a válaszspektrum-analízis módszerével történik síkbeli és térbeli szerkezetekre. Az előzetesen kiszámított rezgésalakokból a program generálja az egyenértékű szeizmikus erőket, és ezeket mint statikus terheket működteti a szerkezeten, majd az így kiszámított, az egyes rezgésalakokhoz tartozó eredmények összegzéséből meghatározza a szeizmikus hatásból keletkező igénybevétel maximumokat.

Földrengésvizsgálat az alábbi szabványok szerint végezhető:

Eurocode 8 EN 1998-1-1:2004
German code DIN 4149:2005-04
Swiss code SIA 261:2003
Italian code OPCM 3274
Romanian code P100 2006
Hungarian code MSZ EN 1998-1

A szeizmikus hatásból keletkező terhek generálása és a válaszspektrum paraméterek beállítása az alábbiak szerint történik:

Kiszámítjuk a szerkezet első n rezgésalakját és sajátfrekvenciáját

Az egyes rezgésalakokhoz tartozó X, Y, Z irányú tömegrészesedési faktorokat a Táblázatkezelő Rezgésalakok tömegrészesedése c. táblázata tartalmazza. A táblázat csak akkor jelenik meg a fában, ha a Rezgés fülön állunk. Az egyes szabványok megadják, hogy a teljes tömeg legalább mekkora hányadát kell képviselniük a figyelembe vett rezgésalakoknak. Pl. Eurocode 8 esetén ε ≥ 0.9, vagyis a tömegrészesedések összege legalább a teljes tömeg 90%-a kell legyen minden vizsgált irányban, és minden rezgésalakot figyelembe kell venni, amelynek tömegrészesedése valamely vizsgált irányban nagyobb mint 5%.

Létrehozunk egy földrengés típusú „teheresetet”

A földrengés „tehereset” létrehozásakor a program több teheresetet is generál.

Földrengés paraméterek beállítása

A megjelenő dialógus ablakban a tervezési spektrumot és a földrengés vizsgálathoz tartozó további paramétereket adhatjuk meg.
A dialógusablak, és a benne található paraméterek szabványonként eltérnek.

Földrengés tehereset

A dialógusablak lezárása után további teheresetek generálódnak.
A 01X, 02X,... nX; 01Y, 02Y,... nY; 01Z, 02Z,... nZ végződésű teheresetek tartalmazzák az egyes rezgésalakokhoz tartozó szeizmikus erőket X, Y illetve Z irányú szeizmikus hatásból.
A 01tX, 02tX,... ntX; 01tY, 02tY,... ntY végződésű teheresetek tartalmazzák az egyes rezgésalakokhoz tartozó többlet csavaróerőt X illetve Y irányú szeizmikus hatásból.

Különféle méretezési eljárásokban az Eurocode lehetőséget ad rá, hogy a mértékadó igénybevétel meghatározásakor a földrengés igénybevételeket egy fse szorzóval megnövelve vegyük figyelembe.


Concrete design and check
Steel design and check
Timber beam design

AxisVM áttekintése
AxisVM Rapido áttekintése
AxisVM Viewer áttekintése
Vasbetontervezés
Acéltervezés
Fa méretezés
Lépésről-lépésre kézikönyv
AxisVM oktatófilmek
Ügyfélszolgálat

Copyright (c) InterCAD All rights reserved

Forgalmazók
Árajánlatkérés