STATIKAI VÉGESELEM-PROGRAM
Statikai méretező és számító programrendszer

AxisVM X4 Újdonságok

AxisVM 13  ⇨

AxisVM 12  ⇨

    Általános

•   Helyzetérzékeny súgó

Az X4 2. kiadásában ismét elérhető a helyzetérzékeny súgó. Az F1 gomb lenyomásakor a kézikönyv a megfelelő szakasznál nyílik ki (a funkció használatához Acrobat Reader alkalmazást kell beállítani alapértelmezett PDF-olvasónak).
AxisVM News

Az F1 gomb lenyomásakor a kézikönyv a megfelelő szakasznál nyílik ki.

•   Utolsó parancs ismétlése

A Szerkesztés / Utolsó parancs ismétlése menüpontra kattintva az utoljára végrehajtott funkció (pl. tartomány megadása) megismételhető. Alapértelmezett gyorsbillentyű: szóköz.

•   Csomópont koordináták feliratozása

AxisVM News

AxisVM News

•   Felesleges pontok/vonalak automatikus eltávolítása

AxisVM News

•   Változó keresztmetszetű rúdelemek átvétele Revit-ből – REV modul

    Szerkesztés
↑↑↑

•   Falak igazítása rajzolásakor

Falak rajzolásánál kiválasztható, hogy a meghúzott vonal a fal középsíkja vagy valamelyik jobb/bal széle (ívek vagy téglalapok esetén belső vagy külső széle) legyen. Így könnyebb a háttérfólián azonosított kontúrok (többnyire a fal széle) alapján rajzolni.
AxisVM News AxisVM News
    Elemek
↑↑↑

•   Egyedi merevségi mátrix megadása tartományokhoz

A mátrixok fájlba lementhetők és visszatölthetők illetve mód van már definiált tartományok merevségi mátrixának
átvételére is.
AxisVM News AxisVM News

•   Háló

Új gombok az összes (vonal / tartomány) háló törlésére.
AxisVM News
    Terhek
↑↑↑

•   Biztonsági tényezők értéke a szabványban ajánlott értékek közül is kiválasztható

AxisVM News
    Számítás
↑↑↑

•   Nemlineáris számításnál megjegyzi, utoljára milyen kombinációkra / teheresetekre futtattuk le a számítást

Újrafuttatáskor ezeket kínálja fel bekapcsolva.

•   Kúszás, zsugorodás figyelembevétele nemlineáris számításban - NL csomagok

A kúszással és kúszás nélkül számolt eredmények meghatározása után lehetőség van a wtot teljes lehajlás meghatározására.
AxisVM News

•   Nemszimmetrikus anyagmodell (beton/tégla) támogatása PNL konfigurációban

AxisVM News
    Eredmények
↑↑↑

•   Mozgó terhek lépéseinek pontbeli eredményei diagram formájában is ábrázolhatóak

AxisVM News

•   Ved/Vrdmax

A vasalási eredményeknél megjeleníthető a Vrdmax és a Ved/Vrdmax értéke.
    Méretezés
↑↑↑

•   A szabványban szereplő paraméterek alapértékei beállíthatóak (acél- és vasbetonméretezéshez)

AxisVM News

•   wtot

Vasbeton szerkezetek teljes lehajlása (ld. MSZ EN 1990:2011, A1.4.3)

•   Oszlopvasalás táblázatban bekapcsolható, hogy csak a nem megfelelt elemeket mutassa

AxisVM News

•   SLS kihasználtság ellenőrzése faszerkezetekre – TD1 modul

AxisVM News

•   Relatív elmozdulások számítása tartományokra

Meghatározhatjuk egy vagy több födémlemez relatív deformációját, ami az elmozdult megtámasztási pontokra illesztett referenciasíkhoz viszonyított, arra merőleges elmozdulásokat jelenti.
AxisVM News
    Dokumentáció
↑↑↑

•   A dokumentációban a táblázatok címe is módosítható

AxisVM News

•   Kibővített Súlyelemezés táblázat

A Táblázatkezelőben a Súlyelemzés az alaptestek tömegét is kimutatja.

•   Merevségcsökkentés értékek táblázata

•   Rezgésvizsgálat csomóponti tömegeinek táblázata

•   Tartományok relatív elmozdulásainak táblázatos megjelenítése


Concrete design and check
Steel design and check
Timber beam design

AxisVM áttekintése
AxisVM Rapido áttekintése
AxisVM Viewer áttekintése
Vasbetontervezés
Acéltervezés
Fa méretezés
Lépésről-lépésre kézikönyv
AxisVM oktatófilmek
Ügyfélszolgálat

Copyright (c) InterCAD All rights reserved

Forgalmazók
Árajánlatkérés