STATIKAI VÉGESELEM-PROGRAM
Statikai méretező és számító programrendszer

AxisVM X4 Újdonságok

AxisVM 13  ⇨

AxisVM 12  ⇨

    Általános

•   Korábbi változatok megőrzése

Bekapcsolható, hogy a program tartsa meg a modellfájl korábbi változatait. Mód van a korábbi automatikus mentések és eredményfájlok megőrzésére is. Ez megkönnyíti a visszalépést a modell valamely korábbi változatához. A kérdéses revízió új modellként megnyitható (akár a meglévő korábbi változatok megőrzésével).
AxisVM News

A modell korábbi változatainak tárolása.

A tárolt változatokat a Fájl / Korábbi változatok ... menüpontra kattintva tekinthetjük át.
Kérhetünk róluk előnézetet, nyomon követhetjük a modellben bekövetkezett főbb változásokat (a csomópontok és főbb elemtípusok számának változását), illetve megjegyzést fűzhetünk hozzájuk.
AxisVM News

Bármely korábbi változat zárolhatók (így nem törlődnek akkor sem, ha a korábbi változatok száma meghaladta a beállított értéket).

•   Animáció mentése animált GIF-ként

Az AVI mellett ez a böngészőkben könnyen megjeleníthető formátum is elérhető.

•   PNG képformátum támogatása

Ábrák mentésekor, RTF generálásakor PNG formátum is kiválasztható. Ez a BMP-nél tömörebb, a JPG-nél jobb minőségű.
AxisVM News

AxisVM News

•   Feliratok átlátszósága

Az AxisVM alapértelmezésben átlátszó háttérrel helyezi el a feliratokat, de ez a működés kikapcsolható, ilyenkor az ablak háttérszínének megfelelő téglalap kerül a szöveg mögé.
AxisVM News AxisVM News
Megjelenítés / Feliratozás / Átlátszó feliratok
AxisVM News

•   Feliratok átfedésének kiküszöbölése

A funkció bekapcsolása esetén (Ablakok / Feliratok átfedésének kiküszöbölése) a program a főablakban megjelenített feliratok kismértékű eltolásával illetve a kevésbé fontos feliratok kikapcsolásával tisztább ábrát hoz létre.
Nagyszámú felirat esetén az optimalizálás időigényes lehet.
Elérhető a Megjelenítés / Feliratozás dialógusablakban is.

•   Grafikus szimbólumok

A Beállítások / Alapbeállítások / Grafikus szimbólumok ablakban módosítható a lokális rendszereket jelző tengelyek színe és vonalvastagsága.
AxisVM News
Beállíthatjuk a vonalelemeken megjelenő eredménydiagramok vonalvastagságát és színét, illetve kitöltött diagramok esetén a kitöltés módját (pozitív/negatív szakaszon rózsaszín/ világoskék, színkódolás szerinti kitöltés erősebb és halványabb színekkel, egyedi szín).
AxisVM News
AxisVM News

•   A többszörös hibaüzenetek

A többszörös hibaüzenetek lista helyett fastruktúrában jelennek meg.
AxisVM News

•   REV modul - újdonságok

Revit modellből változó vastagságú födémek és falak átvétele – REV modul.
AxisVM News
    Szerkesztés
↑↑↑

•   Új vékonyfalú parametrikus szelvények

A Szelvényszerkesztőben kereszt, 4L, pillangó szelvények is megadhatóak.
AxisVM News

•   Új szerkesztési parancsok

Sarok letörés, lekerekítés.
AxisVM News
Vonalak kinyújtása más vonalakig, síkokig.
AxisVM News
Vonalak levágása más vonalak, síkok mentén.
AxisVM News
Vonalak kinyújtása közös metszéspontjukig.
AxisVM News
    Elemek
↑↑↑

•   Üreges födémek definiálása

Parametrikus üreges födémeket definiálhatunk, a lokális x vagy y irányban futó üregek keresztmetszete kör vagy
téglalap lehet.
AxisVM News

•   Kompozit bordás födémek definiálása

Parametrikus kompozit bordás födémeket definiálhatunk, a lokális x vagy y irányban futó bordák anyaga és keresztmetszete tetszőleges lehet.
AxisVM News
    Terhek
↑↑↑

•   Új SD8 modul - Tűzterhek

Tűz tehercsoportok és bennünk tűz teheresetek hozhatók létre.
AxisVM News
Acél anyagú rúd, rácsrúd, borda elemekhez tűzteher-paraméterek rendelhetők, majd ezek alapján elvégezhető az tűzállóság kívánalmainak megfelelő acél méretezés.
AxisVM News

•   Teherpanelek új funkciói

Terhek szétosztása az aktív részletek teherpanel alá eső elemeire. Beállítható, hogy az elhelyezett teherpanel lefedje vagy kihagyja a tartományba eső nyílásokat.
AxisVM News

•   Szélteher számítása több szélnek kitett szerkezetre – SWG modul

A modellen belül több szélnek kitett szerkezetet jelölhetünk ki az őket alkotó teherpanelek kijelölésével. Az egyes alszerkezetek terheit szükség esetén külön teheresetekbe is generálhatjuk. Új szerkezettípusok: szabadon álló félnyereg- és nyeregtető, szabadon álló fal, jelzőtábla.
AxisVM News
    Számítás
↑↑↑

•   Rezgésvizsgálat

Rezgésvizsgálat esetén beállítható, hogy merevebb támaszokkal számoljon a program, illetve hogy egy adott magasság alatti tömegeket ne vegye figyelembe (pl. az épület föld alatti részét).
AxisVM News
    Eredmények
↑↑↑

•   Virtuális rudak, virtuális sávok

Virtuális rudakhoz sávokhoz egyedileg beállítható redukálási tengely. Virtuális rúdhoz egyedi szelvény is hozzárendelhető, megjeleníthető az elmozdult alak.
AxisVM News
AxisVM News
    Méretezés
↑↑↑

•   Oszlopvasalás – RC2 modul

Az új, gazdaságosabb méretezési eljá-rásban már kiválaszthatóak az y és z irányú kihajlási alakok.
AxisVM News

A Csak lokális imperfekciók bekapcso-lásával el lehet kerülni, hogy a kilendülés hatását kétszer vegyük figyelembe (ha az imperfekciót szerkezeti szinten is megadtuk helyettesítő teherként).

•   Acélméretezésben lehajlás ellenőrzés – SD1 modul

Acélméretezésben a lehajlást is ellenőrizhetjük.
AxisVM News

•   Acélméretezés tűzhatásra - Új SD8 modul

A program jelenlegi verziójában tűzhatás definiálása csak acél vonalelemekre lehetséges.
AxisVM News
AxisVM News

•   Rezgés válaszfaktorok számítása (footfall analysis) - Új FFA modul

A rezgés válaszfaktorokkal a harmonikus gerjesztésként modellezett lépésterhek hatását vizsgálhatjuk a szerkezeten.
AxisVM News
AxisVM News

•   Kapcsolattervező modul fejlesztései – SC1 modul

A kapcsolatok adatai bekerülnek a modellfájlba, a kapcsolatok megjelennek a látványterven.
AxisVM News
    Dokumentáció
↑↑↑

•   Táblázatcellák színkódolása

A Táblázatkezelő táblázatai a cellákban megjelenített adatokhoz (pl. tartomány vastagsága, rúdelem szelvénye, hossza, eredménykomponensek értékei stb.) színkódolást rendel (csak a képernyőn). Így gyorsabban felismerhetőek az egyező, nagyobb illetve kisebb értékek. A funkció a Formátum / Táblázatcellák színkódolása menüpontban ki-bekapcsolható.

•   Táblázatok rendezése oszlopok szerint

A Táblázatkezelő táblázatainak fejlécén egérrel mozogva a rendezhető oszlopok színe szürkéről kékesebbre vált. Az oszlopfejlécre kattintva az világoskékké válik, jobboldalt pedig megjelenik a rendezés irányát jelző szimbólum. A táblázat sorai a megadott feltétel szerint rendeződnek. Több oszlop szerint is kérhetünk rendezést, ekkor a rendezési feltételek a kattintások sorrendjében jutnak érvényre.
AxisVM News
Többszörös rendezés esetén a rendezési feltételek sorrendjét a fejlécen jobb gombbal kattintva a helyi menüben ellenőrizhetjük.

•   Kibővített Vaskimutatás táblázat

A Táblázatkezelőben a Súlyelemzés / Vaskimutatás táblázat a felületvasaláson túl a gerendák és oszlopok vasmennyiségeit is összegzi.
AxisVM News

Concrete design and check
Steel design and check
Timber beam design

AxisVM áttekintése
AxisVM Rapido áttekintése
AxisVM Viewer áttekintése
Vasbetontervezés
Acéltervezés
Fa méretezés
Lépésről-lépésre kézikönyv
AxisVM oktatófilmek
Ügyfélszolgálat

Copyright (c) InterCAD All rights reserved

Forgalmazók
Árajánlatkérés