STATIKAI VÉGESELEM-PROGRAM
Statikai méretező és számító programrendszer

⇦   AxisVM X4

AxisVM 13 Újdonságok

AxisVM 12  ⇨

    Általános

•   Új lehetőségek a „Forgatás” palettán

AxisVM News

Forgatás a képernyőn látható elemek befoglaló téglatestjének középpontja körül

AxisVM News

Forgatás a nézőtengely és a munkasík döféspontja körül

•   Jelentősen megnövelt rajzolási teljesítmény modellek gyors forgatásához és nagyításához

AxisVM News

Gyorsított látványterv és textúrázott megjelenítés.
Beállítás az Alapbeállítások/Színek ablakán.

•   Tömörített AXS mentés

AxisVM News

A bemeneti fájl tárolása tömörítve történik. A tömörítés hatására a fájl mérete kb. az eredeti méret tizedére csökken. Beállítható az Alapbeállítások/Adatbiztonság ablakán.

•   Felhasználói gyorsgombok minden elérhető parancshoz

AxisVM News

Különböző menüpontokhoz, eszköztár-elemekhez lehet saját billentyűkombinációt rendelni, a meglévőt módosítani vagy törölni.

•   Kibővített színbeállítási lehetőségek

Objektumok 3D kontúrja, acél és fa méretezési elemek színe és vonalvastagsága is módosítható.

•   Ablakok menüben új gyorsgomb

AxisVM News

Új gyorsgomb a rajzfontok egyszerű növeléséhez/csökkentéséhez.

•   Szelvények névsorba rendezése

AxisVM News

Kijelölő menü tulajdonságszűrőjében a szelvények névsorba rendezve jelennek meg.

•   Szintek egyedi elnevezése

AxisVM News

Szintek egyedi elnevezése a felhasználó igénye szerint a helyi menü használatával.

•   A szintek közötti léptetés

AxisVM News

A szintek közötti léptetés a Nézetek menüben is elérhető valamint gyorsgomb is hozzá-rendelhető.

•   Optimalizálási csoportok megjelenítése

AxisVM News

Optimalizálási csoportok megjelenítése a logikai részletek között. A funkcióval egyszerűen kijelölhető illetve megjeleníthető egy-egy optimalizálási csoport összes eleme.

•   Nyírási merevségcsökkentő és földrengés merevségcsökkentő tényezők

Nyírási merevségcsökkentő és földrengés merevségcsökkentő tényezők feliratozhatóak valamint a tartomány táblázatban is megjelennek.

•   Feszítőkábel adatok

Feszítőkábel adatai vágólapon keresztül is átvehetőek (PS1 - Feszített gerenda tervező modul).
    Szerkesztés
↑↑↑

•   Új parametrikus szelvénytípusok

Új parametrikus szelvénytípusok definiálása. (pl. hídgerenda, trapéz, cső…)
AxisVM News

Lekerekített téglalap

AxisVM News

TV hídszelvény

•   Sugár és ívhossz kótázási lehetőség

AxisVM News

Íves szakaszoknál sugár és ívhossz kótázási lehetőség.

•   Fóliák kezeléséhez új, zárolás funkció

AxisVM News

A zárolt fóliák elemei nem módosíthatóak a műveletek során.

•   Metszéspont generáló funkció

AxisVM News

Metszéspont generáló funkciónál kiválasztható, hogy metszés milyen elemtípusokra történjen.

•   Szintek kezelése

AxisVM News

Egy adott szinten végzett munka során bekapcsolható, hogy az alatta/felette lévő szintből csak az oszlopok/gerendák és falak jelenjenek meg. Ha egy szinten oszlopot vagy falat kezdünk rajzolni, az oszlop illetve fal magassága automatikusan felveszi a szintmagasságot.

•   IFC modell importálása

AxisVM News

IFC modell importálásakor új/módosult/törölt objektumok automatikus felismerése és listába gyűjtése.

•   Falak generálása háttérfólia vonalai vagy létező vonalak mentén

AxisVM News

Az új szolgáltatás segítségével a háttérfóliára betöltött faltengelyeket kijelölve egyszerűen generálható a falak 3D modellje a „varázsceruza” eszköz segítségével.

    Elemek
↑↑↑

•   Sűrűbordás födémek

AxisVM News

Parametrikusan generálható sűrűbordás födémek.

•   Felületi támasz megjeleníthető színkódolással

AxisVM News

Felületi támasz megjeleníthető színkódolással.

•   Változó vastagságú és excentrikusan tartományok

AxisVM News

Változó vastagságú és excentrikusan kapcsolódó tartományok modellezése.

•   Új XLM modul

XLAM (Cross-Laminated) ragasztott, rétegelt fa panelek végeselemes modellezése, elmozdulások, igénybevételek,
feszültségek számítása.
AxisVM News

Új XLM modul

AxisVM News

XLAM anyag adatbázis és rétegrend-szerkesztő

    Terhek
↑↑↑

•   Különbözö nagyságú és referencia irányú terhek gerendán

AxisVM News

Rúd- és bordaelemekre referencia irányú koncentrált teher is előírható.

•   Automatikusan generált hó és szélterhek egyedi terhekké alakíthatók

AxisVM News

Korábban automatikusan generált hó és szélterhek egyedi terhekké alakíthatók.

•   Hótehernél lelógó hó hatásának figyelembevétele

AxisVM News

Hótehernél lelógó hó hatásának figyelembevétele.

•   Teherpanelek használatának kiterjesztése

Teherpanelek használatának kiterjesztése egyedi koncentrált, vonalmenti és felületi terhek megadásához.
AxisVM News

Teherpanelre megadott különböző típusú terhek

AxisVM News

A teherelosztó panel által a teherviselő elemekre szétosztott terhek

•   Teherpanelek használatának kiterjesztése

Teherpanelre megadott terhek szétosztása kijelölt csomópontokra is.
AxisVM News

Teherpanelen megoszló teherből

AxisVM News

Oszlopokra helyezett koncentrált erő

•   Tömegrészesedés táblázat

A tömegrészesedés táblázatban az egyes lengésalakok frekvenciája is megjelenik.
Piros színnel jelennek meg azok a sorok, ahol a konvergencia-feltétel még nem teljesült.
    Számítás
↑↑↑

•   PNL modul fejlesztése

A PNL modulban a nemlineáris (nemlineárisan rugalmas vagy képlékeny) anyagú rúd-, borda- és felületelemek modellezése az eddigi Ilyushin-modell helyett a keresztmetszet mentén is diszkretizált, ún. réteges elemekkel történik. A keresztmetszet menti diszkretizálás lemezek és héjak esetén vastagság menti egyenközű felosztást, míg rudak és bordák esetén hálózással felosztott keresztmetszetet jelent. A keresztmetszetben kialakuló feszültségeloszlás számítása a sík keresztmetszetek elve és a keresztmetszet-elemekre külön-külön érvényes nemlineáris anyagtörvény alapján történik.
A feszültségkomponensek a lineáris anyagú elemekkel azonos módon kérdezhetők le. Felületelemeknél az alsó, középső és felső síkban, rúd- és bordaelemek esetén pedig a feszültségpontokban és a keresztmetszet-kontúr mentén. A képlékeny állapot megjelenése és eloszlása a szerkezetben az effektív képlékeny alakváltozás mérőszámának megjelenítésével szemléltethető.
AxisVM News

Keresztmetszeti háló

AxisVM News

Feszültségeloszlás a keresztmetszetben

    Eredmények
↑↑↑

•   Sorszámozás

Acél és fa méretezési elemeknél is átsorszámozási lehetőség.

•   Vasalási paraméterek

AxisVM13

A vasalási paraméterek táblázatában az összes megadott paraméter megjeleníthető.

•   Rúd/Borda elemek

AxisVM13

Rúd/Borda elemek esetén választható, hogy az Nx valamint Mx igénybevételek az elemek lokális x-z vagy x-y síkjában jelenjenek meg.

•   Eredménytáblázatok

Eredménytáblázatoknál a szélsőérték kigyűjtés az alapértelmezés szerint bekapcsolt oszlopokra történik.

•   Gerendavasalás ablak

Gerendavasalás ablakon csak a támaszok módosításának befejezése után indul el a számítás.

•   Alaptest méretezése

AxisVM13

Alaptest méretezésnél beállíthatóak az elvégzendő vizsgálatok (talajtörés, elcsúszás, állékonyság) valamint a maximális kihasználtságok.

    Méretezés
↑↑↑

•   Új XLM modul - Ragasztott, rétegelt fa panelek

XLAM lemezek feszültségeinek számítása.
AxisVM News

Normálfeszültségek eloszlása hajlító- és normáligénybevételből

AxisVM News

Nyírófeszültségek eloszlása

•   Új TD9 modul - Faszerkezet optimalizálás

Az új TD9 modul faszerkezetek szelvényeinek optimalizálását teszi lehetővé. Az optimalizálás tetszőleges tehereset, teherkombináció alapján történhet szelvénytári, modellben definiált szelvényekből, vagy paraméteres szelvénytípusokkal.
A számítás során megadható a megengedett maximális kihasználtság, beállítható, hogy szilárdsági és stabilitásvesztési vizsgálatok is lefussanak, rögzített paramétereket definiálhat, valamint az optimalizálás célját (súlyminimum, magassági, szélességi minimum) megadhatja. A számítás a gép erőforrásait kihasználva több szálon is futtatható.
A modul ugyanúgy működik, mint az SD9 – Acél rúd keresztmetszet optimalizáló modul.
AxisVM News

Hídszerkezet optimalizálás előtti állapota.

AxisVM News

Optimalizálás utáni állapot – a híd alsó övének mérete jelentősen változott.

•   Új SC1 modul - Acélszerkezeti kapcsolatok ellenőrzése

Az ÚJ modulunk sokoldalúan használható hegesztett és csavarozott acél kapcsolatok ellenőrzéséhez.
AxisVM News

Oszlop – gerenda félmerev kapcsolat

AxisVM News

Oszlop – gerenda névlegesen csuklós kapcsolat

AxisVM News

Főtartó – fióktartó gerenda félmerev kapcsolat

AxisVM News

Oszlop – gerenda névlegesen csuklós kapcsolat

AxisVM News

Gerenda-gerenda homloklemezes kapcsolat

AxisVM News

Gerenda-oszlop homloklemezes kapcsolat

AxisVM News

Gerendaillesztés

AxisVM News

Karimás csőkapcsolat

AxisVM News

Csomólemezes bekötés

AxisVM News

Rácsos tartó kapcsolat

•   Acélméretezésnél kihajlási hosszak - SD1 modul

AxisVM13

Acélméretezésnél kihajlási hosszak automatikus meghatározása.

•   Acélméretezésnél kifordulási paraméterek - SD1 modul

Acélméretezésnél kifordulási paraméterek pontosabb megadása a megtámasztási viszonyok egyedi előírásával. A méretezési elem bármely pontjában a szelvény tetszőleges magassági pozíciójában definiálható adott merevségű megtámasztás.
AxisVM News

Tervezési paraméterek

AxisVM News

Oldarirányú támaszok

    Dokumentáció
↑↑↑

•   Céglogó

Nyomtatott oldalak fejlécébe saját pecsét (céglogó) helyezhető el.
AxisVM News

Céglogó

AxisVM News

Céglogó beállítások

•   Dokumentáció nyomtatási előnézet

AxisVM News

Dokumentáció nyomtatási előnézet egyszerre több oldal megjelenítésére is képes, amennyiben az előnézeti ablak mérete ezt lehetővé teszi.


Concrete design and check
Steel design and check
Timber beam design

AxisVM áttekintése
AxisVM Rapido áttekintése
AxisVM Viewer áttekintése
Vasbetontervezés
Acéltervezés
Fa méretezés
Lépésről-lépésre kézikönyv
AxisVM oktatófilmek
Ügyfélszolgálat

Copyright (c) InterCAD All rights reserved

Forgalmazók
Árajánlatkérés