ÚJ FUNKCIÓK MEGLÉVŐ MODULOKBAN

RC1 modul

Eredménykomponensek az alkalmazott vasalás kihasználtságához

A program képes meghatározni az alkalmazott vasalás kihasználtságát, így az elhelyezett vasalás könnyen ellenőrizhetővé válik.

RC2 modul

Csavarás opcionális figyelembevétele vasbeton oszlopok tervezésénél

A Csavarónyomaték figyelembevétele kapcsoló ki-/bekapcsolásával szabályozható, hogy a statikai számításból származó csavarónyomatékot a méretezés figyelembe vegye-e. 

RC2 modul

Ferde nyírás ellenőrzésének kiterjesztése vasbeton oszlopoknál

Téglalap keresztmetszetű oszlopoknál beállíthatjuk, hogy a program lineáris, vagy négyzetes összegzést alkalmazzon  a különböző irányú nyírási kihasználtságok meghatározásához.
Az összegzés ki is kapcsolható.

RC3 modul

Pillérrel erősített falvégek és falsarkok átszúródás-vizsgálata

A falvég/falsarok átszúródás számítás elvégezhető abban az esetben is, ha a falvéghez, illetve falsarokhoz oszlop is csatlakozik.

RC3 modul

Oszlopok átszúródás-vizsgálata csatlakozó bordák esetén

Lemez átszúródásvizsgálata elvégezhető abban az esetben is, ha az oszlophoz bordaelem csatlakozik.

RC4 modul

Alaptestek tervezése és ellenőrzése felemelkedés ellen

Amennyiben az alaptestre felfelé ható erő működik, a program megvizsgálja, hogy az alaptest súlya ellensúlyozza-e az alaptestre ható erőt.

RC4 modul

Alaptestek tervezésének kibővítése további opciókkal

 

Az alaptestek tervezésénél figyelembe vett vizsgálatok köre kibővült. A bekapcsolt vizsgálatokra a program megtervezi az alaptest alaprajzi méreteit.

SC1 modul

Nyomatékbíró
oszlop-gerenda kapcsolat

Nyomatékbíró oszlop-gerenda kapcsolat, akár opcionálisan elhelyezett diagonális, hegesztett lemezzel. Részletes tervezési számítás kérhető.

SC1 modul

Nyomatékbíró homloklemezes gerenda-gerenda kapcsolat

Nyomatékbíró gerenda-gerenda kapcsolat, csavarozott, homloklemezes kialakítással.
Részletes tervezési számítás kérhető.

SWG modul

μ1 alaki tényező  beállítható a hóteher generálásához

A hóteher alaki tényezője módosítható.
Az alapértelmezés szerinti értéket az adott ország nemzeti melléklete tartalmazza.

SWG modul

Hófogó figyelembevétele

A hóteher paramétereknél kiválaszthatóak azok a teherpanelek, melyeken hófogót kívánunk figyelembe venni. 

ÚJ BIM LEHETŐSÉGEK

IFC

Import lehetőségek bővítése

IFC modell beolvasásnál választható a Felülírás, a Frissítés, illetve a Hozzáadás opció.

IFC

Speciális födémek exportálása

Speciális födémek (sűrűbordás, üreges, kompozitbordás, trapézlemezes) exportálása IFC fájlba.

Revit-AXISVM

Revit 2023 és 2024 támogatása

A támogatott Revit verziók listája az X7R2 kiadástól a Revit 2024-gyel bővült.

Az AXISVM a Revit által biztosított API-n keresztül képes a felépített modell adatait Revit-be áttölteni, amihez Revit 2019, vagy újabb verzióra van szükség.

Revit-AXISVM

Tényleges vasalás exportálása Revit 2023 és 2024 felé

Tényleges vasalás Revit 2023, illetve 2024 felé történő exportálása. A továbbfejlesztett kapcsolattal a következő geometriai adatok kerülnek exportálásra:

rúdszerű elemek és azok anyagai, keresztmetszetei

tartomány jellegű elemek és azok anyagai

támaszok

vasalások

analitikai modell

Rhino/Grasshopper

Új V6.0 Rhino/Grasshopper interfész

A GrasshopperToAxisVM V6.0-tól elérhető új funkciók:

parametrikus szelvény megadó komponens

XLAM panel, referencia, rugókarakterisztika létrehozó komponens

csomópont-csomópont, vonal-vonal kapcsolati elem

modell hálózása (vonalelemek, tartományok esetén)

számítások indítása Grasshopperből (lineáris statika, nemlineáris statika, rezgés, földrengés, kihajlás)

acélméretezési elemek létrehozása

faméretezési elemek létrehozása

új terhek (földrengés, hó, szél, folyadék, támaszmozgás…)

Revit/Dynamo

Új V3.0 Revit/Dynamo interfész

 Az új interfészen keresztül elérhető komponensek támogatják az AXISVM-ben elérhető összes elemet és tehertípust.

ÚJ FEJLESZTÉSEK AZ ALAPCSOMAGOKBAN

Szelvények

Parametrikus Z szelvény definiálása a szelvényszerkesztőben

Elemek

Tényleges vagy csak rajzi külpontosság tartományoknál

Tartományokhoz rendelt külpontosságok beállítása során eldönthető, hogy azok a számításban figyelembevételre kerüljenek-e,  vagy csak a rajzi megjelenítésben szerepeljenek.

Elemek

Élmenti csuklók megadása rugókarakterisztikával

Élmenti csuklók megadása rugókarakterisztikával, eltérő statikus és rezgési merevség, valamint bonyolultabb nemlineáris viselkedés modellezéséhez.

Modellezés

Szerkezet nyírási középpontjának automatikus számítása

A program automatikusan számítja a szintek nyírási középpontját, melyek már a modell építése közben megjelenítésre kerülnek.

Terhek

Automatikus önsúly tehereset

Új önsúly tehereset, amely automatikusan tartalmazza valamennyi szerkezeti elem önsúlyát.

Terhek

Teheresetek összeolvasztása

Több, azonos csoportban található tehereset összeolvasztása egyetlen teheresetté.

Kihajlás

Kihajlás analízis futtatása részletmodellre (NL alapcsomagokhoz)

A számításban a teljes szerkezet részt vesz, de az alszerkezeten kívüli elemek csak mint rugalmas megtámasztások szerepelnek. Eredményként az alszerkezetben lévő elemek stabilitásvesztési alakjai jelennek meg.

Vasbeton tervezés

Oszlopok feletti nyíróerő levágása

Felületelemek igénybevételeinek megjelenítésekor a program az oszlopok feletti nyíróerőt is levágja.

Dokumentáció

Anyag és szelvényadatok dokumentálása

Anyag és szelvényadatok dokumentálása új, áttekinthető formában, mely a dokumentáció szerkesztőben, PDF készítésnél, illetve közvetlen nyomtatáskor is elérhető.

Analízis

Indítási paraméterek a táblázatkezelőben

Az elvégzett nemlineáris, rezgés, kihajlás és dinamikai számítások indítási paraméterei a táblázatkezelőben megjelennek.

ÚJ MODULOK

RC8-S modul

Vasbeton felületszerkezetek tűzállósági méretezése

Vasbeton felületszerkezetek tűzhatásra való méretezésére RC8-S modullal nyílik lehetőség az Eurocode 2, SIA 262 és NTC szabványok előírásai szerint. A szoftverrel tűzteher paramétereket rendelhetünk beton tartományokhoz. A program számítja a hőmérséklet eloszlását a keresztmetszeten belül és a méretezés során figyelembe veszi a külső, károsodott beton réteg leválását, valamint a hajlítási vasalás hőmérsékletét. Ez azért szükséges, mert a tűzállósági méretezése során az acél és a beton anyag szilárdsági és merevségi jellemzőinek csökkenésével számolni kell magas hőmérsékleten.

Bővebb információ >> 

SOIL modul

Talaj és szerkezet közötti interakció

Az új SOIL modul a talaj és a felszerkezet közötti kölcsönhatás pontosabb modellezését teszi lehetővé. A kapcsolt modellen végrehajtott analízissel vizsgálhatók a talajban keletkező feszültségek és alakváltozások, valamint a talaj alakváltozásának szerkezetre gyakorolt hatása. A megadott fúrásminták alapján a program képes létrehozni egy testelemekből felépített talajmodellt, illetve a támaszok esetében automatikusan képes meghatározni a Winkler merevségeket.

Bővebb információ >>

PRÓBÁLJA KI AZ ÚJ VERZIÓ SZÁMTALAN ÚJDONSÁGÁT!

AZ ÚJ TUDÁSBÁZIS FOLYAMATOSAN SEGÍTSÉGÉRE VAN

Folyamatosan bővítjük tudásbázisunkat, mely elérhetővé teszi az eddig felhalmozott és összegyűjtött tudásanyagot. Hatékony segítséget nyújt a mindennapok során felmerülő szakmai és technikai kérdésekben.