X7 ÚJDONSÁGOK

Az AXISVM verzióról verzióra hatékonyabban segíti a statikai tervezést

⯈ 3 új modul

Több, mint 60 egyéb fejlesztés   

X7 ÚJDONSÁGOK

Az AXISVM verzióról verzióra hatékonyabban segíti a statikai tervezést

⯈ 3 új modul

Több, mint 60 egyéb fejlesztés   

ÚJ FUNKCIÓK MEGLÉVŐ MODULOKBAN

RC1 

Szükséges vasmennyiség meghatározása megengedett repedéstágasság alapján

Az SLS kombinációkban a program kiszámítja a szükséges vasmennyiségeket a beállított repedéstágassági határértékek alapján. Szabadon vezérelhető, hogy hol, és melyik irányban korlátozzuk a repedéstágasságot.

RC1 

Alkalmazott és számított vasalás egyidejű figyelembevétele a nemlineáris számításban (opcionális)

Az opció bekapcsolásakor a nemlineáris számítás során a számított, illetve alkalmazott vasalási értékek közül mindig a nagyobb lesz figyelembevéve.

RC2 

Az alkalmazott nyírási vasalás dokumentálása a tervezési számításban

Alkalmazott gerendavasalás fülön a tervezési számításban a felhasználó által megadott kengyelezés ellenőrzését dokumentálja a szoftver.

RC3

Átszúródás eredmények, mint új eredménykomponensek a modell ablakban is megjeleníthetők

RC6

Feszültség analízis kiterjesztése virtuális rudakra

RC8

Egyedi tűzgörbe vasbeton elemekhez

A szoftverben nem található tűzgörbék modellezéséhez, valamint tűzszimulációval számított, vagy mért gázhőmérsékletek figyelembevételére.

RC8

Módosított szénhidrogén tűzgörbe vasbeton elemekhez

Új tűzgörbe vasbeton elemek tűztervezéséhez.

RC8-B

Tűzteher megadásánál új kitettség típus

A szelvény tűznek kitett oldalai tetszőlegesen beállíthatók (például fal melletti, vagy sarokban történő elhelyezésnél).  

SD1

Pontosabb kifordulási nyomaték értékek

Az oldalirányú kifordulási támaszok merevségének meghatározásakor a becsatlakozó rudak félmerev rúdvégi csukló merevségét is figyelembe veszi a program

SD8

Módosított szénhidrogén tűzgörbe acél elemekhez

Új tűzgörbe acél elemek tűztervezéséhez.

SD8

Új acél kitettségek tűzméretezéshez

TD1

Kihajlás és kifordulás vizsgálat elvégzése opcionálisan választható

TD1

Kétirányban változó magasságú, egyenes élű gerendák méretezése

Kétirányban változó magasságú, egyenes élű gerenda egy méretezési elemként is megadható, ezzel egyszerűsítve a tervezést, és áttekinthetőbb dokumentációt biztosítva.

TD1

Íves gerendák méretezésének kiterjesztése

Egyenes és íves szakaszokból álló gerenda egy méretezési elemként is megadható, ezzel egyszerűsítve a tervezést, és áttekinthetőbb dokumentációt biztosítva.

SOIL

Talajmetszet animáció

A program végig mozgatja a kiválasztott metszetet a teljes talajmodellen, megmutatva a beállított eredménykomponens értékeit. Így átfogó képet kapunk a talajmodellben létrejött feszültségekről, alakváltozásokról.

SOIL

Metszet tetszőleges mozgatása a metszet síkjára merőlegesen

A talaj animációhoz hasonlóan bármely metszet tetszőleges lépésközzel, önmagával párhuzamosan mozgatható, és megtekinthetjük az ott ébredő feszültségeket, alakváltozásokat. 

SOIL

Talajmetszet eredményfeliratozás

Eredmény komponensek feliratozása minden elmetszett testvégeselemben.

SOIL

Csak nyomásra működő talaj-alaplemez kapcsolat nemlineáris számításban

SWG

Rendkívüli hóteher figyelembevétele

Automatikus tehergenerálás során szabadon állítható a szabvány paraméterek között.

RC1

Eredménykomponensek az alkalmazott vasalás kihasználtságához

A program képes meghatározni az alkalmazott vasalás kihasználtságát, így az elhelyezett vasalás könnyen ellenőrizhetővé válik.

RC2

Csavarás opcionális figyelembevétele vasbeton oszlopok tervezésénél

A Csavarónyomaték figyelembevétele kapcsoló ki-/bekapcsolásával szabályozható, hogy a statikai számításból származó csavarónyomatékot a méretezés figyelembe vegye-e. 

RC2

Ferde nyírás ellenőrzésének kiterjesztése vasbeton oszlopoknál

Téglalap keresztmetszetű oszlopoknál beállíthatjuk, hogy a program lineáris, vagy négyzetes összegzést alkalmazzon  a különböző irányú nyírási kihasználtságok meghatározásához.
Az összegzés ki is kapcsolható.

RC3

Pillérrel erősített falvégek és falsarkok átszúródás-vizsgálata

A falvég/falsarok átszúródás számítás elvégezhető abban az esetben is, ha a falvéghez, illetve falsarokhoz oszlop is csatlakozik.

RC3

Oszlopok átszúródás-vizsgálata csatlakozó bordák esetén

Lemez átszúródásvizsgálata elvégezhető abban az esetben is, ha az oszlophoz bordaelem csatlakozik.

RC4

Alaptestek tervezése és ellenőrzése felemelkedés ellen

Amennyiben az alaptestre felfelé ható erő működik, a program megvizsgálja, hogy az alaptest súlya ellensúlyozza-e az alaptestre ható erőt.

RC4

Alaptestek tervezésének kibővítése további opciókkal

 

Az alaptestek tervezésénél figyelembe vett vizsgálatok köre kibővült. A bekapcsolt vizsgálatokra a program megtervezi az alaptest alaprajzi méreteit.

SC1

Nyomatékbíró
oszlop-gerenda kapcsolat

Nyomatékbíró oszlop-gerenda kapcsolat, akár opcionálisan elhelyezett diagonális, hegesztett lemezzel. Részletes tervezési számítás kérhető.

SC1

Nyomatékbíró homloklemezes gerenda-gerenda kapcsolat

Nyomatékbíró gerenda-gerenda kapcsolat, csavarozott, homloklemezes kialakítással.
Részletes tervezési számítás kérhető.

SWG

μ1 alaki tényező  beállítható a hóteher generálásához

A hóteher alaki tényezője módosítható.
Az alapértelmezés szerinti értéket az adott ország nemzeti melléklete tartalmazza.

SWG

Hófogó figyelembevétele

A hóteher paramétereknél kiválaszthatóak azok a teherpanelek, melyeken hófogót kívánunk figyelembe venni. 

ÚJ BIM LEHETŐSÉGEK

Rhino/Grasshopper

GrasshopperToAXISVM add-on V7.0

Az új verzió lehetőséget biztosít a rúdszerkezetek optimálására (hozzáférés az SD9 és TD9 funkcióihóz), illetve egyes AXISVM analízis eredménykomponensek Grasshopper felé történő átadására.

IFC

Import lehetőségek bővítése

IFC modell beolvasásnál választható a Felülírás, a Frissítés, illetve a Hozzáadás opció.

IFC

Speciális födémek exportálása

Speciális födémek (sűrűbordás, üreges, kompozitbordás, trapézlemezes) exportálása IFC fájlba.

Revit-AxisVM

Revit 2023 és 2024 támogatása

A támogatott Revit verziók listája az X7R2 kiadástól a Revit 2024-gyel bővült.
Az AXISVM a Revit által biztosított API-n keresztül képes a felépített modell adatait Revit-be áttölteni, amihez Revit 2019, vagy újabb verzióra van szükség

Revit-AxisVM

Tényleges vasalás exportálása Revit 2023 és 2024 felé

A továbbfejlesztett kapcsolattal a következő geometriai adatok kerülnek exportálásra:

rúdszerű elemek és azok anyagjai, keresztmetszetei

tartomány jellegű elemek és azok anyagjai

támaszok

vasalások

analitikai modell

Rhino/Grasshopper

Új V6.0 Rhino/Grasshopper interfész

A GrasshopperToAxisVM V6.0-tól elérhető új funkciók:

modell hálózása (vonalelemek, tartományok esetén)

új terhek (földrengés, hó, szél, folyadék, támaszmozgás…)

csomópont-csomópont, vonal-vonal kapcsolati elem

XLAM panel, referencia, rugókarakterisztika létrehozó komponens

parametrikus szelvény megadó komponens

acélméretezési elemek létrehozása

parametrikus szelvény megadó komponens

számítások indítása Grasshopperből (lineáris statika, nemlineáris statika, rezgés, földrengés, kihajlás)

modell hálózása (vonalelemek, tartományok esetén)

faméretezési elemek létrehozása

szelvényoptimalizáló (acél- és faméretezési elemekhez)

néhány eredménykomponens visszaolvasható a Grasshopperbe

Revit/Dynamo

Új V3.0 Revit/Dynamo interfész

Az új interfészen keresztül elérhető komponensek támogaták az AXISVM-ben elérhető összes elemet és tehertípust.

ÚJ FEJLESZTÉSEK AZ ALAPCSOMAGOKBAN

Szelvényszerkesztő

Vékonyfalú szelvények külső és belső lekerekítési sugarainak opcionális, külön definiálása

A vékonyfalú szelvények gyártási módtól függően eltérő belső és külső lekerekítési sugárral adhatók meg.

Szelvényszerkesztő

Új típusú ‘I” kereszt’ szelvény

Két irányban eltérő magasságú „I” keresztszelvény megadási lehetősége.

Animáció

Az animációk közvetlenül a modellnézetben kerülnek lejátszásra

Az animációs paletta segítségével közvetlenül az aktív ablakban indíthatunk animációt. Az animációk képfelbontása beállítható és így elmenthetők.

Animáció

Forgóasztal animáció

A forgó asztal animációval lehetőség van a modell 360 fokos, vagy meghatározott fokban történő forgatására, majd az animáció elmentésére.

Terhek

Mozgó terhek

Beállítható nem csak egyenletes, hanem egy adott távolság szerinti léptetés is.

Analízis

Indítási paraméterek a táblázatkezelőben

Az elvégzett nemlineáris, rezgés, kihajlás és dinamikai számítások indítási paraméterei a táblázatkezelőben megjelennek.

Szelvények

Parametrikus Z szelvény definiálása a szelvényszerkesztőben

Elemek

Tényleges vagy csak rajzi külpontosság tartományoknál

Tartományokhoz rendelt külpontosságok beállítása során eldönthető, hogy azok a számításban figyelembevételre kerüljenek-e,  vagy csak a rajzi megjelenítésben szerepeljenek.

Elemek

Élmenti csuklók megadása rugókarakterisztikával

Élmenti csuklók megadása rugókarakterisztikával, eltérő statikus és rezgési merevség, valamint bonyolultabb nemlineáris viselkedés modellezéséhez.

Modellezés

Szerkezet nyírási középpontjának automatikus számítása

A program automatikusan számítja a szintek nyírási középpontját, melyek már a modell építése közben megjelenítésre kerülnek.

Terhek

Automatikus önsúly tehereset

Új önsúly tehereset, amely automatikusan tartalmazza valamennyi szerkezeti elem önsúlyát. 

Terhek

Teheresetek összeolvasztása

Több, azonos csoportban található tehereset összeolvasztása egyetlen teheresetté.

Kihajlás

Kihajlás analízis futtatása részletmodellre (NL alapcsomagokhoz)

A számításban a teljes szerkezet részt vesz, de az alszerkezeten kívüli elemek csak mint rugalmas megtámasztások szerepelnek. Eredményként az alszerkezetben lévő elemek stabilitásvesztési alakjai jelennek meg.

Vasbeton tervezés

Oszlopok feletti nyíróerő levágása

Felületelemek igénybevételeinek megjelenítésekor a program az oszlopok feletti nyíróerőt is levágja.

Dokumentáció

Anyag és szelvényadatok dokumentálása

Anyag és szelvényadatok dokumentálása új, áttekinthető formában, mely a dokumentáció szerkesztőben, PDF készítésnél, illetve közvetlen nyomtatáskor is elérhető.

ÚJ MODULOK

WIND modul

Szélterhek generálása digitális szélcsatorna szimulációval

A WIND modul szélterhek meghatározását teszi lehetővé digitális szélcsatorna szimuláció segítségével. A program a szélcsatorna szimulációban keletkező szélnyomás értékekből szerkezetre ható terheket generál, terhelési eseteket képezve minden megadott szélirányhoz. Előnyösen alkalmazható olyan esetekben, amikor a szélteher kézi módszerrel, a szabvány előírásait követve nehezen, vagy csak számottevő, biztonság javára történő közelítéssel határozható meg. A WIND modul lehetőséget nyújt különleges formájú magasépületek, részlegesen nyitott csarnokok, hűtőtornyok, görbült héjszerkezetek szélterheinek meghatározására.

Adotorony-proba-gif3

SOIL modul

Talaj és szerkezet közötti interakció vizsgálata

Az új SOIL modul a talaj és a felszerkezet közötti kölcsönhatás pontosabb modellezését teszi lehetővé. A kapcsolt modellen végrehajtott analízissel vizsgálhatók a talajban keletkező feszültségek és alakváltozások, valamint a talaj alakváltozásának szerkezetre gyakorolt hatása. A megadott fúrásminták alapján a program képes létrehozni egy testelemekből felépített talajmodellt, illetve a támaszok esetében automatikusan képes meghatározni a Winkler merevségeket.

RC8-S modul

Vasbeton felületszerkezetek tűzállósági méretezése

Vasbeton felületszerkezetek tűzhatásra való méretezésére RC8-S modullal nyílik lehetőség az Eurocode 2, SIA 262 és NTC szabványok előírásai szerint. A szoftverrel tűzteher paramétereket rendelhetünk beton tartományokhoz. A program számítja a hőmérséklet eloszlását a keresztmetszeten belül és a méretezés során figyelembe veszi a külső, károsodott beton réteg leválását, valamint a hajlítási vasalás hőmérsékletét. Ez azért szükséges, mert a tűzállósági méretezése során az acél és a beton anyag szilárdsági és merevségi jellemzőinek csökkenésével számolni kell magas hőmérsékleten.

PRÓBÁLJA KI AZ ÚJ VERZIÓ SZÁMTALAN ÚJDONSÁGÁT!

AZ ÚJ TUDÁSBÁZIS FOLYAMATOSAN SEGÍTSÉGÉRE VAN

► TÁMOGATÁS
Kiemelten kezeljük felhasználóink támogatását, ezért egy új  ügykövető rendszert működtetünk, amelyben hatékonyan tudjuk megválaszolni a felmerülő technikai és szakmai kérdéseket.

► TUDÁSBÁZIS
Elindítottuk és felhasználóink rendelkezésére áll a folyamatosan bővülő AxisVM Tudásbázis, valamint a program használatának elsajátítását kézikönyvekkel, segédletekkel, mintapéldákkal, illetve oktatóvideókkal segítjük.

► FOLYAMATOS FEJLESZTÉS
Felhasználóink visszajelzései fontosak számunkra, melyeket  figyelembe veszünk az új funkciók fejlesztése során.